De nieuwe postbezorging

Werken aan de post van morgen

Vanaf 5 januari 2014 legen we op zondag geen brievenbussen meer en bezorgen we op maandag geen briefpost meer op huis- of vestigingsadressen. Rouwpost en spoedeisende medische post blijven we wel op zondag ophalen en op maandag bezorgen. Ook bezorgen we voor steeds meer klanten pakketten op maandag. Juist hier is veel behoefte aan en daar gaan we meer op inspelen.

Processen aanpassen en kosten besparen

We bereiden ons voor om een steeds groter pakkettenbedrijf te worden – en een steeds kleiner postbedrijf. Dit doen we door onze processen verder aan te passen en kosten te besparen. Zoals bijvoorbeeld door de wijzigingen in de maandagbezorging. Maar ook door het samenvoegen van postvestigingen en veranderingen op het hoofdkantoor. Behoud van kwaliteit staat daarbij steeds voorop.

Wijzigingen maandagbezorging

Lees meer over de aanleiding en achtergronden van de wijzigingen in de maandagbezorging.

Nieuwe weg van de brief

Lees meer over de toekomstplannen in de ‘Nieuwe weg van de brief’.