Aandeelhoudersvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering Aandeelhouders

Ten minste één keer per kalenderjaar komen de aandeelhouders van PostNL N.V. bij elkaar tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze wordt belegd door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016 van PostNL NV vond plaats op dinsdag 19 april 2016 in het Marriott Hotel te Den Haag.

Hieronder treft u de concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. van 19 april 2016 aan. De notulen zijn alleen in het Nederlands beschikbaar. Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk 19 oktober 2016 hun eventuele opmerkingen op de concept notulen kenbaar maken aan de secretaris van de vennootschap, mevrouw K. Berg (adres: Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK, ’s-Gravenhage of per e-mail: corporate.secretary@postnl.nl). De definitieve notulen zullen na die datum door de voorzitter van de raad van commissarissen en de secretaris worden vastgesteld en vervolgens op deze website worden geplaatst.

Concept notulen

Agenda
Presentatie
Audio webcast
Besluitenlijst

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011

Contact Corporate Secretary