Privacyverklaringen PostNL

Algemene Privacyverklaring

Koninklijke PostNL B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna: PostNL) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van en diensten van PostNL en (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen.
Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

Beveiliging

PostNL besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door PostNL worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van PostNL, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.
In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie

Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL en (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kunt u zich hier afmelden.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling PostNL Klantenservice via het reactieformulier.

U kunt de PostNL Klantenservice ook bellen op 0900-0990 (€ 0,45 per gesprek), van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 - 16.00 uur; voor navraag naar pakketten kunt u bellen van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.30 uur.

1 juli 2014

Privacyverklaring Bewaarservice

Privacyverklaring Digitale Postzegel

Privacyverklaring Doorzendservice

Privacyverklaring KaartWereld

Privacyverklaring Nabestaandenservice

Privacyverklaring Online verzendservice

Privacyverklaring Persoonlijke Postzegel

Privacyverklaring Verhuisservice

Contactgegevens

Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK 's-Gravenhage
Telefoon: 0900 0990 (45ct/per gesprek)