Douanedocument

Eenvoudige douaneverklaring

U wilt een jarige vriendin in de Verenigde Staten verrassen met een cadeautje. Of u wilt vrienden in Zwitserland voor hun huwelijk een pakje sturen.

Douaneverklaring

Dan heeft u bij het versturen een eenvoudige douaneverklaring CN22 nodig. Dit document is vereist als u goederen wilt versturen naar een land buiten de Europese Unie. Voor goederen die meer dan € 425,- waard zijn, heeft u een uitgebreidere douaneverklaring CN23 nodig.

Download de digitale

douaneverkaring CN22

 

 • Hoe werkt het?

  De eenvoudige douaneverklaring CN22 is bedoeld voor zendingen met goederen naar alle landen buiten de Europese Unie, de niet-fiscale gebieden van de EU en gebieden die buiten de Douane Unie vallen. De waarde van de goederen mag niet hoger zijn dan € 425,-.|

  Kijkt u voor meer informatie op http://www.douane.nl.

  Douaneverklaring

  De zending is meer waard dan € 425,-
  Bedraagt de inhoudswaarde van uw verzending meer dan € 425,-? Dan dient u een volledig ingevulde, uitgebreide douaneverklaring CN23 bij te voegen. Kijkt u voor meer informatie op www.douane.nl

  Verzeker uw zending
  Wanneer uw zending meer dan € 425,- waard is, adviseren wij u uw zending met Verzekerd Vervoer te versturen.

  Douaneverklaring downloaden en invullen
  Wanneer u de digitale douaneverklaring CN22 heeft ingevuld, kunt u met de button 'afdrukken' de CN22 printen.
  Voorwaarden voor verzending met CN22:

  • U volgt de invulinstructie
  • Uw zending mag geen goederen bevatten, waarvan de verzending op grond van postale voorschriften of voorschriften van het land van bestemming verboden is
  • De inhoudswaarde van de zending mag niet meer zijn dan € 425,-
  • Wanneer de inhoudswaarde meer dan € 425,- bedraagt, dient u een volledig ingevulde, uitgebreide douaneverklaring CN23 bij te voegen;
  • Een geprint exemplaar van de douaneverklaring CN22 wordt voorzien van een (al dan niet gescande) handtekening.
 • Invulinstructie

  • Gespecificeerde inhoudsopgaaf
   Beschrijf hier nauwkeurig en volledig de inhoud van de zending, ook als het een geschenk of handelsmonster betreft. Doe dit in de taal van het land van bestemming of in een voor internationale post toegestane andere taal (Engels of Frans). Met een goede beschrijving van de inhoud wordt de zending vaak vlotter door de douane afgehandeld. Gebruik geen algemene aanduidingen zoals 'levensmiddelen' of 'reserve-onderdelen' maar geef een exacte omschrijving. Als u verschillende goederen verzendt, kunt u gebruik maken van de overige twee regels.
  • Douanewaarde
   Vul hier de waarde in van de inhoud van uw zending. Bij het versturen van verschillende goederen moet u voor elk van deze goederen de waarde invullen. De waarde vermeldt u in euro's. 
  • Netto gewicht
   Vul hier het netto gewicht van de zending in (in grammen). Het maximale (bruto) gewicht van de zending voor het gebruik van de CN22 mag maximaal 2 kilo zijn. Met uitzondering van boeken; die mogen maximaal 5 kilo wegen.
  • Totale waarde
   De totale waarde (in euro) is de som van de bedragen die zijn ingevuld achter de goederenbeschrijving (dit wordt automatisch berekend). Bij gebruik van een CN22 mag de totale inhoudswaarde niet hoger zijn dan € 425,-.
  • Geschenk of handelsmonster
   Als de zending een geschenk of een handelsmonster bevat, dient u het hokje 'geschenk/handelsmonster' aangekruisen. Vermeld bijzondere situaties (zoals retourzending, reparatiegoederen en tijdelijke invoer) voor zover mogelijk onder de gespecificeerde inhoudsopgaaf. 
  • Handtekening
   U kunt in de applicatie uw digitale (zelf gescande) handtekening (in pdf-formaat) opnemen. Geen digitale handtekening? Zet dan uw handtekening op de geprinte CN22.

Hulp nodig

Stel hier uw vraag