Buitenlandse verzendvoorwaarden

Buitenlandse-verzendvoorwaarden-PostNLWelke verzendvoorwaarden zijn er per land?

U wilt graag post naar het buitenland sturen. Of het nu door de brievenbus past of een pakket betreft, wij helpen u daarbij. Waarheen of aan wie u uw post ook stuurt, in de verzendwijzer vindt u de verzendvoorwaarden snel en eenvoudig per land.

Lees ook de praktische tips voor het versturen van uw zending naar het buitenland. Wanneer u uw zending naar het buitenland goed voorbereidt, loopt u minder kans op vertraging bij de douane. Zo komt u er achter dat een klein beetje aandacht een hoop kan schelen.

 

Bekijk-de-verzendvoorwaarden-per-land-PostNL

 

 

 

 • Algemene verzendvoorwaarden

  Wat onder bepaalde voorwaarden met de post mag


  Waardezendingen naar het buitenland met geld, munten, tickets, cheques, edele metalen, edelgesteenten, documenten met een kunst- of verzamelwaarde, en andere kostbaarheden mogen uitsluitend met de Verzekerservice worden verzonden. Ga steeds zelf na of het land van bestemming zulke zendingen accepteert.

  Zaken als bloemen en andere plantaardige producten kunnen vaak niet zonder begeleidende documenten, afkomstig van een bevoegde instantie, verstuurd worden. Dit geldt ook voor wapentuig en munitie.

  De voorwaarden op gebied van vervoer van voedingsmiddelen worden steeds strenger. Dit geldt vooral voor zakelijke zendingen naar bestemmingen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Zakelijke voedingszendingen naar de VS moeten zelfs vóór verzending online worden aangemeld bij de FDA (Food and Drugs Administration).

  Het is niet toegestaan om zendingen met sigaretten of andere tabaksproducten via de post naar een ander land te sturen, in verband met accijnsregels. Dit geldt ook voor bestemmingen binnen de Europese Unie. Ook voor zendingen met andere accijnsgoederen (alcoholische drank en parfums) gelden vaak beperkingen of zelfs verboden.

  Voor medische producten, met name voorgeschreven geneesmiddelen, gelden eveneens veel beperkingen.

  Via het overzicht Verzendvoorwaarden per land komt u meer te weten over de importregels van het bestemmingsland. PostNL is helaas niet in staat u compleet te informeren over alle actuele verboden en beperkingen. Neem daarom contact op met de geadresseerde, of raadpleeg de websites van het postbedrijf of de douane van het land van bestemming. Soms kan ook de ambassade van het bestemmingsland u verder helpen.

  Kwetsbare en bederfelijke goederen en scherpe voorwerpen moeten goed en stevig verpakt worden, zodat ze geen schade berokkenen aan andere zendingen of eigendommen van derden. 

  Waarom mag niet alles verzonden worden naar het buitenland?


  In het internationale post en pakketten verkeer zijn afspraken gemaakt over wat er wel en niet verstuurd mag worden. Deze afspraken zijn in het belang van de algemene veiligheid, gezondheid of bestrijding van criminaliteit. Sommige verboden gelden alleen voor bepaalde landen. Daarbij gaat het vaak om bederfelijke goederen als voedingsmiddelen, dierlijke producten, of plantaardige producten. Het vervoer van wapens en munitie is in het algemeen verboden, of onderworpen aan zeer strikte beperkingen. 

  Maar u moet ook rekening houden met politiek of cultureel bepaalde verboden van het bestemmingsland, waardoor bijvoorbeeld bepaalde drukwerken niet welkom zijn. Bij inbeslagname, om welke reden dan ook, hebt u geen recht op compensatie van schade en/of kosten.

  De voorwaarden kunnen dus per land erg verschillen, maar er zijn ook goederen die in het algemeen verboden zijn om te versturen, namelijk goederen waarop de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

  Een algemeen verbod geldt voor de volgende soorten goederen:

  1. ontplofbare stoffen en voorwerpen
  2. samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
  3. brandbare vloeistoffen 
  4. brandbare vaste stoffen 
  5. voor zelfontbranding vatbare stoffen
  6. alle vormen van vuurwerk 
  7. stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen 
  8. stoffen die de verbranding bevorderen 
  9. organische peroxiden 
  10. giftige stoffen 
  11. infectueuze stoffen 
  12. bijtende stoffen 
  13. andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn  Verder geldt er een algemeen verbod voor:

  • verdovende middelen en middelen met psychische uitwerking
  • levende dieren
  • radioactieve materialen
  • goederen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten
  • namaakwapens en -munitie
  • pornografische zendingen 

  Disclaimer
  De op deze website vermelde voorwaarden gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en tikfouten. Bij verschil tussen de voorwaarden op deze pagina's en de Algemene Voorwaarden van PostNL zijn de laatste beslissend.

 • Praktische informatie en links

  Praktische informatie en links

  Uiteraard wilt u dat uw zending zo snel mogelijk aankomt bij de geadresseerde. Bij internationale zendingen is het extra belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste adressering en informatie op de zending. Hieronder volgen een aantal handige tips om dit te doen.

  Vermeld het telefoonnummer van de ontvanger
  Het vermelden van het (mobiele) telefoonnummer of toegangscode locatie, van de ontvanger kan de afleverkans van uw zending verhogen. In sommige landen wordt het telefoonnummer gebruikt indien de adressering onvolledig is. Dit geldt met name voor de landen Frankrijk, Spanje en Portugal.

  Handelszending? Factuur bijsluiten
  Voor handelszendingen wordt sterk aanbevolen een factuur bij te sluiten. Voor de meeste landen is dit zelfs verplicht. Bij voorkeur voegt u de factuur bij in de zelfklevende verzendenvlop aan de buitenzijde van de zending, zodat de douane de zending zelf niet hoeft te openen. Zelfklevende verzendenveloppen zijn gratis verkrijgbaar bij uw Postkantoor.

   Vind een Postkantoor in de buurt

  Volg uw zending met Track & Trace
  U wilt weten waar uw internationale zending zich bevindt? Of de ontvanger wil alvast weten wanneer de verzending verwacht kan worden? Dat kan via onze uitgebreide Track & Trace-mogelijkheden. Slechts met een paar simpele muisklikken is het nu mogelijk om uw internationale zendingen op de voet te volgen. Track & Trace is beschikbaar voor alle bestemmingen binnen de EU én voor de voornaamste bestemmingen buiten de EU.

  Track & Trace is mogelijk bij alle verzendingen naar het buitenland binnen de Europese Unie behalve voor het product Pakket zónder Track & Trace. Buiten de Europese Unie verzenden met Track & Trace is niet naar alle landen mogelijk. Kijk hier voor een overzicht.

  Invullen douaneformulieren
  Voor zendingen buiten de Europese Unie dient u een douaneverklaring op de zending aan te brengen. Voor Internationale buspakjes, Aangetekende zendingen en Internationaal Pakket Basis kunt u hiervoor het kleine douaneformulier gebruiken (CN22). Boven een waarde van € 425,- is een uitgebreidere douaneverklaring nodig (CN23).

  Voor een Global Pack zending kunt u alle benodigde informatie verwerken op het uitgebreide verzenddocument (P2320). Bestel het P2320-formulier via onze hulpmiddelenpagina. Hulp nodig bij het invullen? Bekijk de invulinstructie voor het P2320-formulier. Indien u werkt met een voormeldapplicatie van PostNL Pakketservice kunt u hierin alle benodigde informatie verwerken en de verzenddocumenten vervolgens uitprinten.

  Douaneformulieren moeten worden ingevuld in het Engels of in de taal van het land van bestemming.

  Meer informatie over douanegerelateerde vragen kunt u vinden op de website van de Douane.