Nabestaandenservice

Post van overledenen doorzenden

Met de Nabestaandenservice kunt u de post geadresseerd aan de overledene laten doorsturen naar een ander adres.

Nabestaandenservice

Het adres van de overledene wordt gratis opgenomen in het Nationaal Overledenen Register. Dit servicebestand zorgt ervoor dat (nabestaanden van) overledenen geen geadresseerd reclamedrukwerk blijven ontvangen.

Vraag de

Nabestaandenservice aan

 

 • Wat kost het?

  Tarieven Nabestaandenservicebinnen NL
  1 maand €   5,95
  3 maanden  € 17,95
  6 maanden € 35,95

  Alle bedragen zijn inclusief btw.

  Betaalwijze   

  U kunt uitsluitend betalen via iDeal. 

 • Hoe werkt het?

  De Nabestaandenservicedient u aan te vragen via een executeur. De executeur is de persoon die het testament van de erflater ten uitvoer brengt. Dit kan een notaris zijn, maar ook een door de overledene daartoe aangewezen persoon. Als deze er niet is, mag een familielid de service aanvragen. Het duurt minimaal 7 dagen om uw aanvraag voor de Nabestaandenservice te verwerken.

  Vanaf september 2010 kunt u de Nabestaandenservice uitsluitend aanvragen via internet. Na het aanvragen van de service ontvangt u van PostNL een bevestiging per e-mail.

  Post bij overlijden doorsturen
  Met de PostNL Nabestaandenservice kunt u poststukken die aan de overledene zijn geadresseerd laten doorsturen naar een ander adres. De post van de overledene kan worden doorgezonden naar het adres van de aanvrager van de Nabestaandenservice of naar een ander adres.

  Opnemen in Infofilter Overledenenbestand
  Het adres van de overledene wordt gratis opgenomen in het Nationaal Overledenen Register. Dit servicebestand zorgt ervoor dat (nabestaanden van) overledenen geen geadresseerd reclamedrukwerk blijven ontvangen.

  Niet alle post wordt doorgestuurd
  Wij kunnen alleen post die door PostNL vervoerd wordt, doorzenden naar het opgegeven nieuwe adres. Post die door andere postbedrijven vervoerd wordt, kunnen wij in de doorzending niet meenemen. Deze post zal dus op uw oude adres bezorgd blijven. Bezorging door PostNL kunt u herkennen aan: frankering met een Postzegel of de Port Betaald PostNL- aanduiding in de rechterbovenhoek.

 • Voorwaarden

  In sommige situaties is het niet mogelijk gebruik te maken van de Nabestaandenservice. Hier ziet u welke poststukken wel en niet doorgestuurd kunnen worden.

  Welke post wordt wel doorgestuurd?

  • Alle post waarop de achternaam die u in de Nabestaandenservice heeft opgegeven in zijn geheel voorkomt
  • Alle poststukken die door de brievenbus passen (38 x 26,5 x 3,2 centimeter), en die lichter zijn dan 2kg
  • De post van een adres in Nederland naar een ander adres in Nederland
  • Aangetekende post waarbij de doorzending naar een adres binnen Nederland is


  Welke post wordt niet doorgestuurd?

  • Post geadresseerd aan een persoon met een andere achternaam, dan de naam die binnen de Nabestaandenservice is opgegeven.
  • Poststukken die groter zijn dan 38 x 26,5 x 3,2 centimeter en zwaarder zijn dan 2kg (Pakketten)  
  • Poststukken die door andere postbedrijven worden gebracht
  • Poststukken gericht aant een postbus (zie hiervoor informatie bij postbussen)
  • Poststukken gericht aan een NAPO-adres
  • De post van een adres in Nederland naar een adres in het buitenland
  • Poststukken die doorgezonden moeten worden vanaf een adres in het buitenland
  • Aangetekende post waarbij de doorzending naar een adres buiten Nederland is
  • Ongeadresseerde post (huis-aan-huis).
  • Gerechtelijke brieven


  Zie ook: Algemene voorwaarden Ontvangersservices 

 • Veelgestelde vragen

  Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Aanverwante producten en diensten

 

Hulp nodig

Stel hier uw vraag