Privacyverklaringen PostNL

 • 1. Algemene Privacyverklaring

  Privacyverklaring
  PostNL Marketing & Sales B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna: PostNL) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.
  Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

  Gebruik aanmeldingsgegevens
  Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en bankrekeningnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen (zie ook hierna onder Actuele informatie).

  E-mailadres
  Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en diensten van PostNL, en (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Beveiliging
  PostNL besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

  Analyse van gegevens en cookies
  De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
  Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.

  De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

  Ontvangers van gegevens
  Uw gegevens die door PostNL worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van PostNL, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie).
  Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.
  In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

  Actuele informatie
  Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL en (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kunt u dit per e-mail doorgeven aan de afdeling PostNL Klantenservice via het reactieformulier.

  Wijzigingen
  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

  Vragen
  Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling PostNL Klantenservice via het reactieformulier.

  U kunt de PostNL Klantenservice ook bellen op 0900-0990 (€ 0,10 per minuut), van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Voor statusvragen belt u naar 0900-0570 (€ 0,45 per minuut). 

  27 november 2009

 • 2. Privacyverklaring Bewaarservice  PostNL Marketing en Sales B.V. (hierna: PostNL M&S) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

  De dienst PostNL Bewaarservice
  De PostNL Bewaarservice biedt de mogelijkheid om post tijdelijk niet te laten bezorgen, maar deze te laten bewaren. Na afloop van de bewaarperiode wordt de post in één keer bezorgd.

  Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de serviceaanvraag. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Bewaarservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres
  Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Bewaarservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Analyse van gegevens en cookies
  De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

  Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

  Beveiliging
  PostNL M&S besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL Bewaarservice worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van PostNL M&S, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling.

  Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

  Wijzigingen
  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Bewaarservice bekend gemaakt.

  Vragen
  Voor vragen over deze verklaring of over de dienst PostNL Bewaarservice kunt u per e-mail contact opnemen met de PostNL Klantenservice.

 • 3. Privacyverklaring Doorzendservice  PostNL Marketing en Sales B.V.  (hierna: PostNL M&S) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

  De dienst PostNL Doorzendservice
  De TNT Post Doorzendservice biedt de mogelijkheid om post tijdelijk niet op het huisadres te laten bezorgen, maar deze door te zenden naar een ander adres.

  Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de serviceaanvraag. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Doorzendservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres
  Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Doorzendservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Analyse van gegevens en cookies
  De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
  Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. 

  De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

  Beveiliging
  PostNL M&S besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL Doorzendservice worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van PostNL M&S, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling.

  Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

  Wijzigingen
  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Doorzendservice bekend gemaakt.

  Vragen
  Voor vragen over deze verklaring of over de dienst PostNL Doorzendservice kunt u per e-mail contact opnemen met de PostNL Klantenservice.

 • 4. Privacyverklaring Kaartenservice

  Post NL Marketing & Sales B.V. (hierna: PostNL M&S) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt uw informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst. 

  De dienst PostNL Kaartenservice
  De PostNL Kaartenservice biedt de mogelijkheid om online een eigen kaart te maken met een persoonlijke boodschap en deze als echte briefkaart bij de geadresseerde te laten bezorgen. Adressering vindt plaats door invulling van het adres dan wel door gebruik te maken van adressen die op de website worden geladen. Ook biedt de dienst de mogelijkheid blanco kaarten te vervaardigen en daarbij postzegels te bestellen.

  Gebruik van persoonsgegevens
  Adresseringsgegevens en persoonlijke boodschap
  De adresseringsgegevens en de eventuele persoonlijke boodschap worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening en met name voor de vervaardiging en bezorging van de kaart, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens worden niet vastgehouden voor verder gebruik.

  Klantgegevens 
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van een bestelling heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden slechts gebruikt voor éénmalig incasso. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Kaartenservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail melden via reactie@postnl.nl.

  E-mailadres
  Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Kaartenservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen.
  Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail melden via reactie@postnl.nl.

  Eigen adresbestanden
  De adressen die door u op de website worden geladen, zullen door PostNL M&S als vertrouwelijk worden behandeld. PostNL M&S zal geheimhouding betrachten indien zij in het kader van de dienstverlening de gegevens verwerkt en daarvan kennis neemt. De adressen zullen slechts worden vastgehouden zolang als nodig is voor het vervaardigen van de kaart(en).

  Analyse van gegevens
  De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van onze website geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

  Geheimhouding
  PostNL M&S verplicht zich tot geheimhouding terzake van de adresseringsgegevens en de persoonlijke boodschap die door u voor de vervaardiging en bezorging van het kaartje zijn aangeleverd en ten aanzien van de eigen adressen die door u op de website zijn geladen. Een zelfde geheimhoudingsplicht zal schriftelijk worden opgelegd aan het externe bedrijf en haar personeel dat bij het productieproces door PostNL M&S wordt ingeschakeld.

  Beveiliging
  PostNL stelt veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

  Betaling per creditcard
  PostNL werkt samen met Bibit B.V. als bedrijf dat diensten verleent met betrekking tot betalingen per creditcard via het internet. In dat kader kan het nodig zijn dat Bibit B.V. persoonsgegevens van u ontvangt. Zij zal de gegevens slechts verwerken teneinde uw betalingsopdracht af te handelen. De gegevens worden door haar slechts verder verstrekt aan de financiële instanties die betrokken zijn bij de gekozen betaalwijze. Zij zal de gegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
  Indien u gebruikt maakt van de mogelijkheid per creditcard te betalen, verloopt de afhandeling van de bestelling via een beveiligde betaalserver. De bestelling wordt slechts uitgevoerd indien uw betaling per creditcard wordt geaccepteerd. Het kan zijn dat de naam van Bibit B.V. op uw bankafschrift of uw creditcard overzicht wordt vermeld, al dan niet in combinatie met de aanduiding van PostNL Marketing & Sales B.V. of haar website.
  Informatie over het privacy statement van Bibit B.V. kunt u vinden op  http://bibit.com/privacy.html .

  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL Kaartenservice worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van PostNL M&S, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, en van het externe bedrijf dat bij het productieproces door PostNL M&S wordt ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan Bibit B.V., de bedrijven die betaling via internet mogelijk maken, zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling alsmede aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn. Zie ook hierboven bij 'Betaling per creditcard'.

  Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

  Melding van de gegevensverwerkingen
  De gegevensverwerkingen zijn conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

  Wijzigingen
  Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Kaartenservice bekend gemaakt.

  Vragen
  Voor vragen over deze verklaring of over de dienst PostNL Kaartenservice kunt u per e-mail contact opnemen met de PostNL Klantenservice.

  De PostNL Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

  De PostNL Klantenservice is bereikbaar via onderstaand emailadres en telefoonnummer:

  E-mail: reactie@postnl.nl
  Telefoonnummer: 0900-0990 (10 ct/min)

 • 5. Privacyverklaring LeukePost!
  Deze verklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van PostNL. Indien deze verklaring strijdig is met het bepaalde in de algemene verklaring, gaat het bepaalde in deze verklaring vóór. Zie ook "Voorwaarden website".

  De dienst PostNL LeukePost!
  De dienst PostNL LeukePost! biedt de mogelijkheid om direct bestellingen te plaatsen of informatie op te vragen bij aanbieders die bepaalde producten en diensten via LeukePost! aanbieden. PostNL M&S draagt er zorg voor dat uw bestelling of informatieverzoek wordt doorgegeven aan de aanbieder. De aanbieder draagt er vervolgens zelf zorg voor dat uw bestelling of informatieverzoek wordt uitgevoerd.

  Gebruik van persoonsgegevens
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van een bestelling of een informatieverzoek heeft opgegeven, worden door PostNL M&S als bewerker bewerkt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling of het informatieverzoek door de aanbieder. Daartoe zal PostNL M&S uw gegevens ter beschikking stellen aan de betreffende aanbieder. Ook gebruikt PostNL M&S deze gegevens voor controle op de processen en voor klachtafhandeling.

  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL LeukePost! worden vastgelegd, worden ter beschikking gesteld aan de relevante aanbieder ter afhandeling van uw bestelling of informatieverzoek.

  Wijzigingen
  Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de webpagina van PostNL LeukePost! bekend gemaakt.
 • 6. Privacyverklaring Persoonlijke postzegel

  PostNL Marketing & Sales B.V. (hierna: PostNL M&S) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt uw informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

  De dienst PostNL Persoonlijke Postzegels
  De PostNL Persoonlijke Postzegels biedt de mogelijkheid om een eigen foto of afbeelding op Persoonlijke Postzegels te laten plaatsen.

  Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de serviceaanvraag. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden slechts gebruikt voor éénmalige incasso.

  Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Persoonlijke Postzegels of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail melden via reactie@postnl.nl.

  Gebruik van persoonsgegevens: Gebruik eigen foto
  Indien een eigen foto wordt opgeladen, wordt deze gebruikt in het kader van de dienstverlening en met name voor de vervaardiging van de Persoonlijke Postzegels, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De foto's kunnen ook worden gebruikt als voorbeeldmateriaal op de website, doch slechts na voorafgaande toestemming van de betrokkene.

  Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres
  Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Persoonlijke Postzegels of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail melden via reactie@postnl.nl.

  Analyse van gegevens en cookies
  De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
  Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.

  De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

  Beveiliging
  PostNL M&S besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL Persoonlijke Postzegels worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van PostNL, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling.

  Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

  Wijzigingen
  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Persoonlijke Postzegels bekend gemaakt.  

  Vragen

  Voor vragen over deze verklaring of over de dienst PostNL Persoonlijke Postzegels kunt u per e-mail contact opnemen met de PostNL Klantenservice of telefonisch via 0900-0990 (10 ct/min) (geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur).

 • 7. Privacyverklaring Verhuisservice

  Deze verklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van PostNL. Als iets in deze verklaring strijdig is met de algemene privacyverklaring, geldt het bepaalde in deze verklaring.


  De online dienst PostNL Verhuisservice

  Met de PostNL Verhuisservice - een dienst van PostNL Marketing & Sales B.V. (PostNL M&S) kunt u post op het nieuwe huisadres laten bezorgen. De periode van doorzending kunt u zelf bepalen. Na afloop van de serviceperiode wordt de post weer volgens adressering bezorgd. Verder kunt u diverse bedrijven en organisaties aankruisen, die door PostNL M&S gratis op de  hoogte worden gesteld van uw verhuizing.


  Gebruik van persoonsgegevens
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, gebruikt PostNL M&S in de eerste plaats voor de uitvoering van de doorzendservice en voor uw eventuele bestellingen. Daarnaast gebruikt PostNL M&S deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Uw bank- of girorekeningnummer gebruikt PostNL M&S alleen voor de betaling.


  Verstrekking van gegevens voor Direct Marketing
  PostNL M&S verstrekt uw gegevens aan partijen die uw gegevens gebruiken om u (gericht) aanbiedingen te doen. Wanneer u niet wilt dat PostNL M&S aan dergelijke verzoeken voldoet, kunt u zich hier afmelden. Bij alle activiteiten conformeert PostNL M&S zich aan alle gedragsregels die er zijn op het gebied van Direct Marketing.


  Verstrekking van gegevens voor dataonderhoud

  PostNL M&S geeft uw gegevens met betrekking tot uw verhuizing door aan de door u in het Verhuisservice formulier aangekruiste bedrijven en organisaties. Ook verstrekt PostNL M&S uw gegevens aan bedrijven en organisaties op hun verzoek voor dataonderhoud van reeds opgeslagen (klant)gegevens.. Wanneer u niet wilt dat PostNL M&S aan dergelijke verzoeken voldoet, kunt u zich hier afmelden.


  Gebruik van uw e-mailadres voor de Verhuisservice
  Uw e-mailadres gebruikt PostNL M&S in de eerste plaats voor bevestiging van uw opdracht, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Verder gebruiken wij uw e-mailadres om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en soortgelijke producten of diensten van de PostNL Verhuisservice. Tevens kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over verhuisgerelateerde producten en/of diensten van onze geselecteerde partners. Als u deze informatie per e-mail niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden of via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.


  Betaling met iDeal, creditcard of acceptgiro
  PostNL M&S werkt samen met Adyen, dat diensten verleent met betrekking tot betalingen via iDeal of creditcard. Het kan daarom nodig zijn dat Adyen persoonsgegevens van u ontvangt. Zij zal de gegevens slechts verwerken om uw betalingsopdracht af te handelen. De gegevens worden door haar slechts verder verstrekt aan de financiële instanties die betrokken zijn bij de gekozen betaalwijze. Zij zal de gegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De afhandeling van een betaling via iDeal of creditcard verloopt via een beveiligde betaalserver. De bestelling wordt slechts uitgevoerd als uw betaling per creditcard, iDeal of acceptgiro wordt geaccepteerd.


  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL Verhuisservice worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor medewerkers van PostNL M&S, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, als zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen alleen de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld die nodig zin voor de afhandeling van de betaling. Daarnaast stelt PostNL M&S de gegevens ter beschikking aan aangekruiste bedrijven en organisaties of aan bedrijven en organisaties die om uw gegevens hebben verzocht. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil PostNL M&S verplicht is de gegevens ter beschikking te stellen aan externe partijen. In het kader van een fusie, overname, faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.


  Wijzigingen
  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Verhuisservice bekend gemaakt.


  Klantenservice PostNL
  De PostNL Klantenservice is schriftelijk te bereiken via Postbus 99180, 8900 NA Leeuwarden, of
  voor meer informatie kunt u terecht op www.postnl.nl.

 • 8. Privacyverklaring Nabestaandenservice  PostNL Marketing en Sales B.V. (hierna: PostNL M&S) streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

  De dienst PostNL Nabestaandenservice
  De TNT Post Nabestaandenservice biedt de mogelijkheid om post geadresseerd aan de overledene tijdelijk niet op het poststuk vermelde adres, maar op het aangegeven tijdelijk adres te laten bezorgen.

  Gebruik van persoonsgegevens: Klantgegevens
  Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van de dienst heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de serviceaanvraag. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zijn voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Nabestaandenservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Gebruik van persoonsgegevens: E-mailadres
  Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van PostNL Nabestaandenservice of van andere producten en diensten van PostNL M&S en/of haar groepsmaatschappijen en/of andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

  Analyse van gegevens en cookies
  De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
  Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren.

  De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

  Beveiliging
  PostNL M&S besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

  Ontvangers van persoonsgegevens
  De gegevens die in het kader van PostNL Nabestaandenservice worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van PostNL M&S, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling.

  Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

  Wijzigingen
  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van PostNL Nabestaandenservice bekend gemaakt.

  Vragen
  Voor vragen over deze verklaring of over de dienst PostNL Nabestaandenservice kunt u per
  e-mail contact opnemen met de PostNL Klantenservice.

Contactgegevens PostNL

Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK  's-Gravenhage
Telefoon: 088 - 868 61 61