Slimme samenleving

Diensten voor een sociale samenleving

Met onze aanwezigheid in de straat enerzijds en digitale platforms anderzijds, bieden we een betrouwbare schakel tussen bedrijven, bewoners en overheid. Daardoor kunnen wij helpen met het beantwoorden van specifieke vragen van opdrachtgevers.

Diensten voor een sociale samenleving

Met onze aanwezigheid in de straat enerzijds en digitale platforms anderzijds, bieden we een betrouwbare schakel tussen bedrijven, bewoners en overheid. Daardoor kunnen wij helpen met het beantwoorden van specifieke vragen van opdrachtgevers.

Wat gebeurt er om ons heen?

Digitalisering

Individualisering

Verstedelijking

Behoefte aan praktische informatie van bewoners

Verschillende organisaties geven aan behoefte te hebben aan praktische informatie van bewoners. Denk aan meterstanden en waterverbruik opnemen of enquĂȘtes afnemen. Onze postbezorgers kunnen met de juiste instructies dergelijke informatie verzamelen, altijd en overal.

Bekend gezicht in de wijk

De samenleving individualiseert en mensen hebben minder vaak contact met elkaar. De postbezorger is een bekend gezicht in de wijk. Omdat we bekend zijn, kunnen we informatie verzamelen. Daarmee brengen we buurtbewoners in contact met elkaar, met organisaties en met de overheid.

Leefomgeving verbeteren

Doordat steden voller worden neemt de druk op onze fysieke leefomgeving toe. Wij kunnen informatie voor andere organisaties verzamelen. Zo gebruiken onze postbezorgers de PostNL Mijn Werk App op hun smartphones om veranderingen te signaleren in het straatbeeld. En we meten de kwaliteit van de lucht en het wegdek met sensoren. Deze data rapporteren we aan organisaties die daarmee de leefomgeving kunnen verbeteren.

We helpen met het beantwoorden van specifieke vragen

van opdrachtgevers

Nutsbedrijven, woningcorporaties en midden en kleinbedrijf bieden wij een netwerk van postbezorgers in de wijk. Door hun dagelijkse aanwezigheid in de wijk hebben zij de kennis om vragen aan bewoners of over de wijk te helpen beantwoorden en kunnen zij dit ook structureel en frequent doen.

We helpen het welzijn van bewoners te verbeteren

Partijen die zich inzetten voor het welzijn van bewoners bieden wij diensten zoals informatievoorziening of ondersteuning thuis. We helpen hen bewoners te verbinden met elkaar, met bedrijven en met de overheid.

We helpen een omgeving schoon, heel en veilig te houden

Groenbedrijven en gemeenten bieden wij een effectieve en betrouwbare manier om informatie te verzamelen over de openbare ruimte.

Meer weten over Slimme Samenleving?

Neem contact op via rogier.havelaar@postnl.nl