Menu
Verhuisservice

Verhuisservice

Gezamenlijk belang: inwoners ontzorgen

Inwoners beter bedienen?

Alle gemeenten aangesloten op onze verhuisservice

De overheid wil in haar dienstverlening mensen meer centraal stellen. Met informatie en service op maat; eenvoudig te vinden en te begrijpen. Zodat het regelen van zaken met de overheid makkelijker wordt en mensen zich goed geholpen voelen. Het programma Mens Centraal werkt daarin samen met gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties en waterschappen. Het programma richt zich op belangrijke levensgebeurtenissen van burgers, zoals bijvoorbeeld een sterfgeval of verhuizing.

Eric Hoogenboezem, projectleider Levensgebeurtenissen bij het programma Mens Centraal, vertelt: “Mensen komen op verschillende momenten in hun leven in contact met de overheid en dan willen ze goed geholpen worden. Passend, respectvol en eigentijds. Vanuit de overheid begint dat met in gesprek gaan, goed luisteren en je verdiepen in de leefwereld van mensen. Om te weten wat er speelt en welke problemen zij ervaren. Vervolgens brengen we alle betrokken partijen bij elkaar en werken we samen aan oplossingen voor deze mensen. De Aanpak Levensgebeurtenissen laat zien dat dit werkt; we realiseren oplossingen in communicatie en dienstverlening en in de vereenvoudiging van wet- en regelgeving. En daar zijn mensen echt mee geholpen.”

Verhuizen geeft vaak stress

Verhuizen staat vaak bovenaan bij de oorzaken van stress in een mensenleven. Zaak dus ervoor te zorgen dat alles er omheen zo eenvoudig mogelijk verloopt. Mensen hebben vaak veel vragen, maar kunnen antwoorden niet altijd eenvoudig vinden. Eric beaamt dit: “Stel je hebt een huis op het oog in een andere gemeente, dan heb je eigenlijk maar beperkt inzicht in de nieuwe kosten en regels. Wat wordt je OZB? Wat zijn de afvalstoffenheffingen? En hoe vaak wordt je vuilnis eigenlijk opgehaald? Aan de andere kant wil je misschien ook inzicht in de demografische gegevens. Hoeveel gezinnen wonen er? Welke scholen zijn er in de buurt? In het project rond de levensgebeurtenis ‘Ik ga verhuizen’ gaan we met gemeenten aan de slag met het bieden van meer overzicht en inzicht in wat je allemaal moet weten en regelen. We helpen je niet bij het uitzoeken van de gordijnen, maar wel met concrete informatie.”

Alle gemeenten in de verhuisservice van PostNL

“Aan het verhuisaspect zit ook nog een andere kant,” zegt Eric. “Je moet je altijd inschrijven in de nieuwe gemeente. Als je niet ingeschreven staat - of ooit een periode niet ingeschreven geweest bent - heb je daar later veel last van. Met je pensioen, eventuele toeslagen, een uitkering, studiefinanciering...” Op die behoefte springt de verhuisservice in. Met de verhuisservice kunnen inwoners laagdrempelig alle gemeenten en diverse instanties en bedrijven informeren over hun verhuizing. Door enkele gegevens in te vullen en vervolgens de gewenste organisaties aan te klikken worden bedrijven geïnformeerd over de verhuizing van een inwoner. Ook is dan meteen zichtbaar of zaken online geregeld kunnen worden of dat men toch fysiek naar een gemeenteloket moet. Eric: “Bij veel gemeenten kun je digitaal te werk, maar sommige willen je toch fysiek voor de balie zien.” Vanuit de overheid is dat soort informatie gedeeld. Vervolgens zijn alle Nederlandse gemeenten geïntegreerd in de verhuisservice. “We hebben een lijst opgesteld en daarna heeft PostNL het hele traject ingericht. We hebben veel contact gehad met PostNL, maar alleen als facilitator. PostNL heeft verder alles doorontwikkeld.”

Gezamenlijk belang: inwoners ontzorgen

Met een project Aanpak Levensgebeurtenissen en dienstverlening als de verhuisservice worden inwoners steeds meer ontzorgd. De verhuisservice toont mensen eenvoudig wat hun nieuwe gemeente wordt. Ze krijgen ook meteen een link naar deze gemeente te zien en welke instanties de nieuwe gemeente informeert, zodat men dat niet zelf meer hoeft te doen. Maar ook gemeenten zelf worden door de verhuisservice ontzorgd. Doordat burgers hun verhuizing veilig door kunnen geven met hun DigiD, zijn er mogelijk minder bezoeken aan het gemeentehuis. Zo bieden we inwoners en gemeenten steeds meer gemak.

Verhuisgemak Verhuisgemak

Vragen?

Neem contact op met je accountmanager of bel 088 ‑ 868 68 72. We helpen je graag op werkdagen tussen 08.00 en 19.00 uur.