Catalogus - Variaties

Catalogus - Variaties

De Catalogus, variaties op een component
abc

Het Notice component wordt bovenaan één of meerdere pagina's weergegeven. Het wordt, net als het menu en de footer, in de site settings gekoppeld aan een specifieke pagina en eventueel de sub-pagina's.

Er zijn 3 Notice varianten: Error (rood), Warning (geel) en Information (blauw).

Voor de Warning Notice geldt:

  • De titel kan wel of niet worden getoond.
  • Afhankelijk van het 'Can be closed' schuifje kan de Notice wel of niet gesloten worden.
  • Gele achtergrond en een '!'-icoontje.
  • Het sluiten wordt per sessie onthouden; als je de Notice sluit, de pagina verlaat en vervolgens opnieuw naar de pagina gaat dan wordt de Notice niet opnieuw getoond.