Voorkom vertraging bezorging pakket vanuit buitenland

Vertragingen worden vaak veroorzaakt doordat we niet alle informatie hebben die nodig is om een pakket te kunnen inklaren. Hieronder enkele tips waarmee je als afzender vertraging helpt voorkomen:

  • Breng (commerciële) facturen in tweevoud aan op de buitenkant van de zending.
  • Vermeld op de factuur of het betalingsbewijs de betreffende goederencode (6-cijferig niveau).
  • Vermeld het btw-identificatienummer van de ontvanger (indien van toepassing) op de factuur of het betalingsbewijs.
  • Zorg ervoor dat de postale bescheiden zo compleet en duidelijk mogelijk zijn ingevuld. Vermeld hierbij de juiste transactievermelding.