Rouwpost procesinformatie

Aanmelden voor uitvaartverzorgers

Wij vragen uw e-mailadres(sen) te registreren samen met uw bedrijfsnaam en postcode. Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u snel te kunnen informeren over bijzonderheden in het proces van rouwpost, zoals:

  • informatie en advies bij bijzondere (weers)omstandigheden
  • proceswijzigingen rondom feestdagen
  • relevante procesverbeteringen