back

Ik heb een andere vraag

Ik ben het niet eens met de opgemaakte aangifte en inklaringskosten. Kan ik ook zelf een bezwaarschrift indienen?

Wanneer u het niet eens bent met de opgemaakte aangifte, kunt u hier schriftelijk bezwaar tegen indienen. U dient daarbij een bewijs mee te sturen waaruit de waarde van de inhoud blijkt. De benodigde gegevens vindt u op de aan u uitgereikte factuur.

Meer informatie over inklaringskosten

Neem contact opChatten

Chat live met een van onze support medewerkers.


Pakketten binnen Nederland


Pakketten van en naar het buitenland


Briefpost, Rouwpost of Verhuis-, Bewaar- of Doorzendservice


Overig

Klantenservice Consument

0900 0990 (lokaal tarief)
Ma-vr 08.30 tot 20.00 uur, za 09.00 tot 16.00 uur.

Adres

Postbus 99180
8900 NA LEEUWARDEN