back

Ik heb een andere vraag

Wat is verboden per post te versturen?

De volgende goederen mag u niet per post of pakket versturen:

 • Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
 • Brandbare vloeistoffen
 • Brandbare vaste stoffen
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen
 • Stoffen die de verbranding bevorderen
 • Organische peroxiden
 • Giftige stoffen
 • Infectueuze stoffen
 • Bijtende stoffen
 • Radioactieve materialen
 • Andere stoffen die voor mens of milieu schadelijk kunnen zijn
 • Levende dieren
 • Goederen die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten
 • (nep)Wapens en munitie
 • Drugs en verdovende middelen
 • Tabak naar het buitenland

Voor het buitenland kunnen aanvullende regels gelden.

Bekijk de Algemeen Verboden Buitenland

Neem contact opChatten

Chat live met een van onze support medewerkers.

Het is op dit moment erg druk. De wachttijden zijn daardoor langer dan dat u van ons gewend bent. Blijf wachten of probeert u het op een later moment opnieuw.

Het formulier wordt geladen

Klantenservice Consument

0900 0990 (lokaal tarief)
Ma-vr 08.30 tot 20.00 uur, za 09.00 tot 16.00 uur.

Adres

Postbus 99180
8900 NA LEEUWARDEN