Mijn PostNL: autoriseren van gebruiker

Je wilt een gebruiker autoriseren om gebruik te maken van de haalservice. Dit kan alleen als je de beheerder bent. Volg de onderstaande stappen om dit succesvol te voltooien. Bekijk ook de stappenkaart om de schermen te zien die horen bij de stappen.