Corporate governance

Eerlijk en open zakendoen

Corporate governance gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur. PostNL wil zich niet alleen onderscheiden met goede producten en diensten, maar ook door zijn manier van werken. Wij willen eerlijk en open zaken doen. Daarbij houden we ons aan de geldende gedragscodes en onze Business Principles. Dat geldt voor onze bestuurders, medewerkers én leveranciers.

Statuten PostNL

De governance van PostNL wordt bepaald door boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten. Daarnaast is de Nederlandse Corporate Governance Code van belang en de reglementen van de verschillende organen van PostNL van belang. Bekijk hier de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Statuten PostNL

De Nederlandse Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code is beter bekend als de Code Tabaksblat. Deze Code, geactualiseerd in december 2008, is een gedragscode voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders.

Deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

De Code bevat beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen. Ondernemingen mogen afwijken van de best practice bepalingen wanneer zij deze afwijkingen aan hun aandeelhouders uitleggen.

Jaarverslag en aandeelhoudersvergadering

PostNL wijdt een apart hoofdstuk in zijn jaarverslag aan de corporate governance structuur en de naleving van de Code. Dit hoofdstuk wordt als apart agendapunt besproken tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De Nederlandse Corporate Governance Code

Accountantscontrole

Corporate governance gaat niet alleen over besturen, maar ook over beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Daarom spelen accountants hierin een belangrijke rol. De interne accountantsafdeling van PostNL adviseert het bestuur. De externe accountant, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, controleert de jaarrekening onder toezicht van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

Meer over de Accountantscontrole van PostNL

Business Principles

Eerlijk en open zaken doen staat bij ons voorop. We hebben deze waarden vastgelegd in onze Business Principles. Samen vormen ze een leidraad in de omgang met collega’s, klanten, zakenpartners en de maatschappij. Met ons Integriteitprogramma zien we erop toe dat de Business Principles in het hele bedrijf consequent worden toegepast.

PostNL Business Principles

Downloads

Ons inkoopbeleid

Leveranciers en onderaannemers zijn belangrijke partners. Daarom verwachten we dat zij zich op hun beurt houden aan de geldende gedragscodes en de PostNL Business Principles . Group Procurement is verantwoordelijk voor de inkoop van PostNL en ziet samen met Corporate Responsibillity toe op de duurzaamheid van de toeleveringsketen.

Meer over het inkoopbeleid van PostNL

Stichting Continuïteit PostNL

Stichting Continuïteit PostNL is opgericht om de belangen van PostNL en de daarmee verbonden ondernemingen te behartigen.

Meer over de Stichting Continuïteit PostNL

Downloads

Contact Corporate Secretary