Financieel kader

Financiële strategie

Het financiële kader van PostNL is gebaseerd op: 

  • Sturen op een solide balans met positief geconsolideerd eigen vermogen; 
  • Nastreven van een leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2,0x; en 
  • Strikt kasstroombeheer

Kapitaalstructuur

Het kapitaalmanagement stuurt op de volgende onderdelen van de huidige kapitaalstructuur: 

  • Leverage ratio (gecorrigeerde netto schuld/EBITDA) van maximaal 2,0x; 
  • Constante beschikbaarheid van € 300 - € 400 miljoen aan niet-opgenomen krediet van onze gecommitteerde kredietfaciliteit; 
  • Gestructureerde financiering door een combinatie van openbare en bancaire leningen 
  • Cash pooling-systemen om optimaal te voorzien in de kasbehoeften van de PostNL Groep, via de facilitering van gecentraliseerde financiering en concentratie van overtollige kasmiddelen op groepsniveau; 
  • Fiscaal geoptimaliseerde interne en externe financiering gericht op duurzame optimalisering van de kapitaalkosten voor PostNL op lange termijn.

Credit rating PostNL

Standard & Poor's
Lange termijnBBB
Vooruitzichtenoutlook stable
Korte termijnA-2
Laatste update27 augustus 2019

PostNL stuurt zijn financiële positie op basis van de verhouding tussen kasstroom en schuld en de verhouding tussen schuld en EBITDA.

Contact Investor Relations