Menu

Vooruitzichten

Vooruitzichten en ambitie

Bedrijfssegment

Omzet

Onderliggend
cash bedrijfsresultaat / marge


2017

outlook 2018

CAGR 2018-2020

2017

outlook 2018

ambition 2020

Mail in the Netherlands

1.783

- mid single digit

- low single digit

125 (7,0%)

3 tot 5%

Increase

Parcels

1.110

+ mid teens

+ low teens

 120 (10,8%)

9 tot 11%

Equal

International

1.051

+ high single digit

+ high single digit

6 (0,6%)

0 tot 2 %

Increase
PostNL Other / eliminaties -449
-26


Total

3.495

+ mid single digit

+ mid single digit

225

160 tot 200

230 tot 300

Gepubliceerd 26 februari 2018

Waarschuwing over toekomstgerichte uitingen:

Omdat toekomstgerichte uitingen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich kunnen voordoen in de toekomst, bevatten deze uitingen naar hun aard risico’s en onzekerheid. Deze toekomstgerichte uitingen bevatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten de invloedssfeer van PostNL liggen, onmogelijk te voorspellen zijn en die kunnen leiden tot uiteindelijke resultaten die materieel afwijken van enig toekomstig resultaat als aangegeven of impliciet vermeld. Deze toekomstgerichte uitingen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de industrieën waarin we actief zijn en op het geloof en de veronderstellingen die het management heeft ten aanzien van mogelijke toekomstige gebeurtenissen. PostNL waarschuwt u om geen onvoorwaardelijk vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte uitingen, die slechts op de situatie op het moment van publiceren zien en geen voorspelling zijn noch een garantie bieden van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. PostNL heeft geen enkele verplichting om enige afwijkingen van deze toekomstgerichte uitingen, door gebeurtenissen en omstandigheden na de publicatiedatum of door het zich voordoen van onverwachte gebeurtenissen, te publiceren, behalve als toepasselijk effectenrecht dit vereist.

Contact Investor Relations