Stadslogistiek

Onze visie op de toekomst van stadslogistiek

Het groeiende stadsverkeer maakt het uitdagend om goederen snel en efficiënt te bezorgen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. De laatste jaren is PostNL hard bezig geweest de logistieke processen te optimaliseren, zowel wat betreft efficiency als milieu.

We geloven dat voor toekomstige stadslogistiek die duurzaam is, nieuwe bezorgmodellen ontwikkeld moeten worden. Daarom hebben we in 2018 onze visie op de mogelijkheden voor duurzame stadslogistiek verder ontwikkeld. 

In onze aanpak hanteren we drie belangrijke principes: 

  • Gericht op de toekomst
  • Duurzaam
  • Zonder overlast

Over het algemeen kun je steden verdelen in drie gebieden. Kleine, zeer dichtbevolkte historische stadscentra, dichtbevolkte gebieden met bredere straten en de ruim opgezette buitenwijken. Gezien de toename van de luchtvervuiling en verkeersdrukte, zullen stadsbesturen waarschijnlijk emissievrije bezorging verplicht stellen in de historische centra. Waarschijnlijk is dit onbeperkt voor lichte elektrische voertuigen zoals bakfietsen, maar met beperkingen voor elektrische busjes, bijvoorbeeld beperkte toegangstijden. 

Dichtbevolkte gebieden worden waarschijnlijk ook emissievrij. Onze pakket- en brievenautomaten en retaillocaties in deze gebieden, kunnen het mogelijk maken pakketten efficiënter in batches te bezorgen, waardoor het verkeer afneemt. Voertuigen met lage emissies en emissievrije voertuigen worden waarschijnlijk de norm in deze gebieden. 

We verwachten dat aan de rand van deze gebieden consoldatiecentra een belangrijke rol gaan spelen om het aantal ritten de stad in en uit vanaf andere locaties te verminderen. Goederen samenbrengen in zo’n centrum leidt tot schonere, efficiëntere bezorging in de stad met elektrische bussen in plaats van de grote vrachtwagens die momenteel nog veelal worden gebruikt.

Bij PostNL hebben we vijf gebieden geïdentificeerd waarop wij denken de toekomst van stadslogistiek te kunnen helpen vormgeven:

  • Duurzame operatieEen voorbeeld is de emissievrije bezorging zoals we dat al doen in de binnenstad van Leeuwarden.
  • Duurzame projectenWe hebben momenteel een consolidatiecentrum in Amsterdam.
  • Gebruik van digitale oplossingen en data om onze processen te optimaliseren
  • Integratie van ons netwerk in de steden optimaliseren
  • VertegenwoordigingDit kan door stakeholdersdialogen, door thought leadership met het Smart City Network en gesprekken met stadsbesturen.