Vooruitzichten voor 2016

Verwacht onderliggend cash bedrijfsresultaat voor 2016 tussen €220 miljoen en €260 miljoen (inclusief Duitsland)

BedrijfssegmentOmzetOnderliggend
cash bedrijfsresultaat / marge


2015

outlook
2016


2015

outlook
2016

Mail in Nederland

1.961

- mid single digit

204 (10,4%)

 8-10%

Parcels

917

+ mid single digit

101 (11,0%)

9-11%

International

983

+ mid single digit

19 (1,9%)

 2-4%

PostNL Other / eliminaties -400-21

Totaal

3.461

stable

303

220 - 260

De outlook voor 2016 weerspiegelt de effecten van de maatregelen van de toezichthouder en de aangepaste marktbenadering (samen zo’n €35 miljoen), de invoering van het duurzaam bezorgmodel (€10 miljoen) en verwachte hogere reorganisatie ‘cash out’ en implementatiekosten, vooruitlopend op kostenbesparingen (€10 miljoen).

Contact Investor Relations