Slimme samenleving

Als bekende in de buurt, kunnen we informatie verzamelen

Slimme samenleving

Organisaties hebben behoefte aan praktische informatie van bewoners of over een buurt. Denk aan watermeterstanden opnemen of enquêtes afnemen. Onze postbezorgers zijn bijna iedere dag in alle straten van Nederland. Voor overheden en bedrijven houden we momenteel proeven waarbij onze postbezorgers de gevraagde informatie verzamelen.

We helpen een omgeving schoon, heel en veilig te houden

Doordat steden voller worden neemt de druk op onze leefomgeving toe. Onze postbezorgers gebruiken hun Mijn Werk-app op hun smartphone om veranderingen te signaleren in het straatbeeld. Ze wijzen opdrachtgevers bijvoorbeeld op zwerfvuil, onkruid of losse stoeptegels. En met sensoren meten we op verzoek de kwaliteit van de lucht en het wegdek. Dat is nuttige informatie voor verschillende partijen waarmee ze de leefomgeving verder kunnen verbeteren.

We helpen met het beantwoorden van specifieke vragen van opdrachtgevers

Door dagelijkse aanwezigheid van postbezorgers in de wijk hebben zij de kennis om vragen aan bewoners of over de wijk te helpen beantwoorden. Ze kunnen dat structureel en frequent doen. Handig voor nutsbedrijven, woningcorporaties en midden- en kleinbedrijf.

We helpen het welzijn van bewoners te verbeteren

Partijen die zich inzetten voor het welzijn van bewoners bieden wij diensten zoals informatievoorziening of ondersteuning thuis. We helpen hen bewoners te verbinden met elkaar, met organisaties en met de overheid. Onze postbezorgers helpen in opdracht bijvoorbeeld in signalering van sociaal isolement of bij het enquêteren van bewoners.