Aanmerkelijke Marktmacht

Sinds 1 januari 2014 is in de Postwet 2009 een instrument opgenomen waarmee de Nederlandse toezichthouder ACM de mogelijkheid heeft verplichtingen op te leggen aan postvervoerbedrijven van wie bewezen is dat zij Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) op de postmarkt hebben.

De regelgeving over AMM is uitgewerkt in de toegangsregulering zoals beschreven in de Postwet 2009. Die toegangsregulering schrijft voor dat andere postvervoerbedrijven toegang krijgen tot het netwerk van een postvervoerbedrijf met AMM. 

In juli 2017 heeft de ACM een definitief besluit gepubliceerd aangaande de markt voor 24-uurs zakelijke post. Hierin wijst de ACM PostNL aan als postvervoerder met AMM en legt de ACM PostNL een aantal verplichtingen op. ACM stelt dat PostNL andere postvervoerders in het 24-uurs partijenpost segment toegang moet verlenen tot zijn netwerk volgens de in het Marktanalysebesluit opgenomen voorwaarden, tarieven en transparantie-verplichtingen. PostNL heeft beroep aangetekend tegen het besluit van ACM. 

Het College Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het Marktanalysebesluit op 3 september 2018 vernietigd omdat niet is aangetoond dat PostNL AMM heeft. Op 21 december 2018 heeft ACM een nieuw concept-Marktanalysebesluit gepubliceerd. Op 14 februari 2019 heeft PostNL haar zienswijze naar aanleiding van dit concept-besluit aan ACM gestuurd.