Aanmerkelijke Marktmacht

Sinds 1 januari 2014 is in de Postwet 2009 een instrument opgenomen waarmee de Nederlandse toezichthouder ACM de mogelijkheid heeft verplichtingen op te leggen aan postvervoerbedrijven van wie bewezen is dat zij Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) op de postmarkt hebben.

De regelgeving over AMM is uitgewerkt in de toegangsregulering zoals beschreven in de Postwet 2009. Die toegangsregulering schrijft voor dat andere postvervoerbedrijven toegang krijgen tot het netwerk van een postvervoerbedrijf met AMM. 

In juli 2017 heeft de ACM een definitief besluit gepubliceerd aangaande de markt voor 24-uurs zakelijke post. Hierin wijst de ACM PostNL aan als postvervoerder met AMM en legt de ACM PostNL een aantal verplichtingen op. ACM stelt dat PostNL andere postvervoerders in het 24-uurs partijenpost segment toegang moet verlenen tot zijn netwerk volgens de in het Marktanalysebesluit opgenomen voorwaarden, tarieven en transparantie-verplichtingen. PostNL heeft beroep aangetekend tegen het besluit van ACM.
Dit definitieve Marktanalysebesluit komt in de plaats van artikel 9 Postwet dat per 1 augustus 2017 is ingetrokken.

Meer informatie en de verwachte financiële impact van diverse maatregelen van de ACM, waaronder het definitieve Marktanalysebesluit, kunt u vinden in ons persbericht van 7 augustus 2017.