Menu

Concrete resultaten

Transparant over onze prestaties

Concrete resultaten


Als PostNL vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ook willen we inzichtelijk maken hoe duurzaam we zijn voor klanten, leveranciers, medewerkers en anderen. Daarom hebben we ons aan allerlei initiatieven en standaarden verbonden die duidelijkheid geven over onze prestaties.

Geïntegreerd jaarverslag

We rapporteren jaarlijks over onze MVO prestaties in ons geïntegreerde jaarverslag. We volgen daarbij de internationale rapportagerichtlijnen van de GRI (Global Reporting Initiative). Ons jaarverslag krijgt van de externe accountant met een ‘reasonable assurance’ verklaring een hoge waardering.

Milieuvriendelijke investeringen

Om onze milieu-impact te verlagen kiest PostNL ervoor om milieubesparingen mee te wegen in kapitaalinvesteringen en/of operationele uitgaven. Milieubewust investeren kan leiden tot besparing van kosten of vermijden van kosten. Het bouwen van zeer energie efficiënte gebouwen, installeren van zonnepanelen op daken, inzetten van biogas en elektrische voertuigen en het overstappen naar LED-verlichting zijn voorbeelden van milieubewuste investeringen.

Standaarden en benchmarks

PostNL is onderdeel van diverse standaarden en benchmarks;

 • PostNL heeft de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie aan het Science Based Targets Initiative (SBTi) voorgelegd die ze begin 2019 heeft gevalideerd en goedgekeurd. De reductie-doelstellingen liggen in lijn met het Parijse klimaatakkoord. Het SBTi is onder andere door het WWF (World Wide Fund for Nature) en WRI (World Rescources Institute) opgericht om bedrijven te stimuleren om duurzaamheidsdoelstellingen wetenschappelijk goed te onderbouwen en op te stellen.
 • PostNL onderschrijft de 10 principes van de UN Global Compact die betrekking hebben op onder andere mensenrechten, arbeid en milieu. Jaarlijks rapporteren we onze voortgang op deze principes aan de UN.
 • De Dow Jones Sustainability Index is een wereldwijde benchmark waarin bedrijven op economische, sociale en milieuaspecten worden beoordeeld. PostNL hoort altijd bij de top van zijn sector (Transportation and Transportation Infrastructure).
 • PostNL neemt als lid van de International Post Corporation deel aan de jaarlijkse benchmark van deze organisatie. PostNL heeft de afgelopen jaren steeds een notering in de top-4 van deze benchmark weten te behalen.
 • Ons jaarverslag wordt beoordeeld in de jaarlijkse Transparantie Benchmark die wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een aantal MVO-thema’s. PostNL heeft een stabiele positie in de kopgroep van deze benchmark.
 • PostNL rapporteert jaarlijks over zijn CO2-prestaties aan het Carbon Disclosure Project. Onze initiatieven en prestaties om de impact op het milieu te beperken, worden toegelicht. PostNL heeft een stabiele hoge score in deze benchmark.
 • Voor onze gebouwen hebben we in samenwerking met The Dutch Green Building Council een duurzaamheidscertificering voor bestaande bedrijfspanden ontwikkeld. Doel is om met deze certificering onze gebouwen nog duurzamer te gaan gebruiken.
 • Voor onze nieuwe gebouwen streven we naar zo duurzaam mogelijk. Onze nieuwe sorteercentra voor pakketten voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. Op de daken van al onze pakkettensorteercentra liggen zonnepanelen. We gebruiken milieuvriendelijk hout (FSC) en isoleren het dak en de gevels extra zodat we zo min mogelijk energie verliezen. Buiten komen er nestkasten voor lokale vogels en insecten. Tijdens de bouw zorgen we voor zo min mogelijk restafval, beperking van overlast, en zo veel mogelijk scheiding van afval op de bouwplaats. Zo hebben we voor onze ons sorteercentrum in Apeldoorn het hoogst haalbare certificaat Outstanding van BREAAMNL behaald. Daarmee behoort het tot de meest duurzame logistieke gebouwen in Nederland.
 • We werken actief mee aan MVO-onderzoeken van onder andere de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). VBDO komt op voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Hun onderzoeken hebben onder andere betrekking op verantwoord belastingbeleid.
 • Op het platform voor duurzaam inkopen FIRA is PostNL het eerste Nederlandse logistiek bedrijf dat rapporteert op het hoogste niveau: Goud. Door de erkenning van FIRA kunnen andere bedrijven zien dat PostNL het MVO-beleid en de verslaggeving op orde heeft. 
 • EcoVadis, een internationale organisatie die bedrijven beoordeelt op hun MVO-prestaties, heeft PostNL getoetst op milieubeleid, arbeidszaken, eerlijk zaken doen en duurzaam inkopen. Zij waarderen onze prestaties op dit gebied in de top 1% van alle bedrijven in onze sector. Hiervoor hebben we in 2019 de erkenning Goud ontvangen.
 • Lean and Green, een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid om tot hogere duurzaamheidsprestaties te komen, heeft PostNL Pakketten in 2018 de Lean and Green tweede Ster toegekend op basis van onze milieuprestaties. Daarmee behoort PostNL tot de koplopers in Nederland.

Certificaten

We hebben vier toonaangevende, internationale certificaten in ons bezit:

 • ISO 9001: kwaliteit van de bedrijfsprocessen.
 • ISO 14001: milieuaspecten van de bedrijfsvoering.
 • ISO 45001: Gezond en veilig werken
 • ISO 27001: informatiebeveiliging. Voor bedrijfsonderdelen waarvoor dit relevant is.