Menu

Een vitale samenleving

We zorgen voor verbinding

Een vitale samenleving

Met onze duizenden pakket- en postbezorgers komen we dagelijks in elke straat. En met ons fijnmazige netwerk vervoeren en bezorgen wij een breed scala aan producten. Die unieke aanwezigheid willen we breder inzetten. Zodat we niet alleen de dagelijkse post en pakketten rondbrengen, maar ook kunnen bijdragen aan een vitalere en socialere samenleving.

Maatschappelijke sponsoring

De sociale rol van ons bedrijf is een belangrijk onderdeel van ons sponsorbeleid. We bezorgen niet alleen post en pakketten op een zo duurzaam mogelijke manier, we bieden ook een helpende hand aan mensen die extra steun nodig hebben om in verbinding te blijven met de samenleving. We steunen verschillende organisaties met maatschappelijke sponsoring en we zijn samenwerkingen aangegaan om onze impact op het milieu te beperken.

Samenwerkingen duurzaam werkgeverschap

Aan de ene kant hebben onze werknemers aangegeven dat ze zich door sociale projecten meer betrokken voelen. Dit heeft een positief effect op hun werk en dus op hoe ons bedrijf presteert. Betrokkenheid van medewerkers resulteert indirect in een gezondere organisatie en dus meer werk/omzet. Aan de andere kant gebruiken we onze hoofdactiviteit, pakketten bezorgen, om deze sociale bijdrage mogelijk te maken. We verbinden ons zichtbaar aan een maatschappelijk doel, wat een positief effect heeft op ons bedrijfsimago en onze reputatie. Een voorbeeld van hoe we pro bono logistieke diensten leveren is dat senioren met een afstand tot de maatschappij een kerstkaart ontvangen via het Nationaal Ouderenfonds en PostNL.

Diversiteitscharter

Het nastreven van culturele, sociale en etnische diversiteit is een onderdeel van onze identiteit als organisatie. PostNL streeft ernaar om de principes van gelijke kansen en diversiteit voor iedereen toe te passen. Onze focus ligt bij de instroom en doorstroom van multicultureel talent. PostNL zet zich in voor minimaal één concrete uitdaging die zich richt op het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit: 15% van de managementtrainees die we aannemen heeft een migratieachtergrond.

Charter Talent naar de top

We doen mee aan de charter Talent naar de top. Het doel is om meer vrouwelijk talent op topposities aan te nemen, door te laten groeien en te behouden. We bevorderen een evenredige verdeling en dat doen we binnen de vereisten van de wet gelijke behandeling. Er is nog steeds geen evenwicht in de verhouding man/vrouw in managementposities. We hechten waarde aan diversiteit en gelijkheid en daarom is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan dit onderwerp. Het ultieme doel is dat het percentage mannen en vrouwen in managementposities in evenwicht is met elkaar.

Agora

PostNL is partner in het Agora Network. In dit netwerk komen verschillende soorten talenten uit alle hoeken van de wereld samen. Met al die verschillende achtergronden en invalshoeken kunnen organisaties het verschil maken. Want naast de arbeidsmarkt, worden ook de klanten van veel organisaties diverser. Samen zetten we ons in voor de bevordering van interne culturele diversiteit. Niet alleen in de onderlagen, maar juist in de lagen daarboven, want daar kunnen we het verschil maken.

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job is een organisatie die zich richt op de ruim 60.000 kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat hiervoor thuis te weinig of zelfs geen geld is. Zij sturen verjaardagspakketten waarmee kinderen hun verjaardag kunnen vieren. PostNL bezorgt deze pakketten. Bekijk voor meer informatie over onze samenwerking met Stichting Jarige Job het filmpje.

Ouderenfonds

Een ander voorbeeld van het pro bono aanbieden van ons logistieke netwerk, is het uitvoeren van het project voor het ouderenfonds. PostNL vraagt iedereen om een kerstkaart te sturen aan iemand die tijdens de feestdagen wat extra aandacht verdient. Op deze manier worden kwetsbare groepen (senioren) weer onderdeel van de maatschappij, zeker als ze daar soms buiten staan. We faciliteren een verbinding tussen verschillende groepen in de samenleving, wat in het verlengde ligt van onze business driver 'mensen verbinden'. We leveren mensen en middelen om dit sociale project mogelijk te maken. Dit heeft een positief effect op onze business drivers omdat klanten tevreden zijn en onze verkoop stijgt.

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels is een kinderhulporganisatie met als motto ‘voor kinderen door kinderen’. Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie, waar PostNL partner van is, is hun visitekaartje. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst biedt Kinderpostzegels kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Kinderpostzegels zet zich onder meer in voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien (pleegzorg), kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken of kinderen die moeite hebben om op school mee te komen (onderwijs). En kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben meegemaakt (traumaverwerking).

Koningsspelen

Voor de vijfde keer op rij bezorgt PostNL de pakketten voor de Koningsspelen aan alle deelnemende scholen. We stellen scholen in Nederland en het Caribisch gebied in staat om mee te doen aan dit sportevenement door pakketten te bezorgen en gezondheid te promoten. Deze sponsoring komt overeen met de kernactiviteit van ons bedrijf als verbinder en de derde pilaar van onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die zich richt op onderwijs. Voor dit project werken we samen met de stichting Nederlands onderwijs in het buitenland en de organisatie van de Koningsspelen.

Samenwerkingen duurzaam ondernemen

We zijn een logistiek bedrijf. Onze enorme vloot, locaties door het hele land en dagelijkse lijnexploitatie hebben een aanzienlijke impact op het milieu. We streven ernaar om zo duurzaam mogelijk te zijn. Daarom zijn we continue bezig om deze impact zo veel mogelijk te beperken. We werken samen met verschillende organisaties om onze impact op het milieu zo veel mogelijk te verminderen.

Thuiswinkel.org – “Bewust bezorgd”

Thuiswinkel.org is de brancheorganisatie voor de e-commerce sector in Nederland. Ze vertegenwoordigen de belangen van webshops, leveranciers van logistieke diensten en andere aandeelhouders binnen deze branche. Een belangrijk aandachtsgebied van Thuiswinkel.org is duurzaamheid en CO2-efficiëntie in de toeleveringsketen. Thuiswinkel.org heeft daarom een CO2-rekentool ontwikkeld samen met marktleiders als Bol.com, Wehkamp, Coolblue, Otto, DHL, Dynalogic en PostNL. Met deze rekentool is het mogelijk om de uitstoot van CO2 per pakje te registreren en monitoren. Daarnaast is het mogelijk om bewustzijn te creëren bij consumenten, door de tool weer te geven tijdens het afrekenen en de meest duurzame bezorgoptie te tonen. Iets dezelfde dag laten bezorgen heeft een veel grotere impact op CO2-uitstoot dan standaard bezorging. Meer informatie: https://bewustbezorgd.thuiswinkel.org/

Shopping Tomorrow

Thuiswinkel.org heeft samen met andere brancheorganisaties een onderzoeksplatform opgezet, om te identificeren hoe consumenten in de toekomst online zullen winkelen. PostNL is medeoprichter van dit platform en draagt elk jaar op verschillende manieren bij aan verschillende expertgroepen. De belangrijkste bevindingen die zijn opgedaan zullen worden samengevat en gepubliceerd in het boek “Shopping Tomorrow, samen bouwen aan retail succes”. Dit jaar zal PostNL een bijdrage leveren aan de volgende expertgroepen: Duurzaam verpakken, eten bezorgen, databeveiliging en circulaire economie.

Samenwerking stichting Missing Chapter

De Raad van Kinderen, een initiatief van stichting Missing Chapter en Unicef Nederland, helpt ons bij het ontwikkelen van strategieën betreffende belangrijke onderwerpen. PostNL is een van de zestig bedrijven die een Raad van Kinderen heeft. Onze Raad bestaat uit leerlingen van groep 7 en 8 van CBS Melodie in Rijswijk.

Samenwerking IPC Drivers Challenge

PostNL doet mee aan de Drivers Challenge van International Post Corporation (IPC). Het voordeel van dit programma is dat PostNL-bestuurders zich bewust worden van hoe ze brandstof kunnen besparen. Er wordt eerst een nationale wedstrijd georganiseerd voor alle PostNL-bestuurders waarbij rijvaardigheden en brandstofverbruik worden gemeten. De winnaars doen mee aan de internationale IPC Drivers Challenge die elk jaar in een ander Europees land wordt gehouden.

Als u meer informatie wilt over ons sponsorbeleid kunt u ons mailen op sponsoring@postnl.nl..