Menu

Gemeente Amsterdam en PostNL bundelen innovatiekracht

Slimme bezorging geeft de stad meer lucht

Dagelijks worden in Amsterdam ruim 40.000 pakketjes bezorgd. En als de huidige groei doorzet, zijn dat er 100.000 per dag in 2025. De florerende e-commercemarkt is nu verantwoordelijk voor 3 tot 4 procent van het verkeer in de binnenstad. Om de impact op verkeer, luchtkwaliteit en geluid in de stad minimaal te houden, werken de gemeente en PostNL samen aan slimme, logistieke oplossingen.

Case Duurzaam

Ruim één miljoen Amsterdammers in 2040

Los van hordes toeristen kampt Amsterdam met exact hetzelfde probleem als de meeste andere Nederlandse steden: thuisbezorgers. Een groot deel van het straatbeeld wordt bepaald door bezorgers die van alles afleveren, van kleding en medicatie tot boeken en huishoudelijke apparaten. Doordat we vaker en meer online bestellen, wordt die stroom bezorgers alleen maar groter. Tegelijkertijd verhuizen steeds meer mensen naar de stad en groeit de Nederlandse bevolking op sommige plaatsen explosief. Amsterdam zelf mag zich voorbereiden op ruim één miljoen inwoners in 2040. Dat betekent nog meer bestellingen en nog meer bestelbusjes op straat.

Dialoog PostNL en gemeente Amsterdam

PostNL is een logische samenwerkingspartner

Hoe gaan we die enorme logistieke bewegingen slim organiseren? Die vraag legde Ger Baron, Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam, voor aan het innovatienetwerk Amsterdam Smart City en PostNL reageerde. “Een logische samenwerkingspartner, want PostNL is een van de grootste e-commercepartijen en is duidelijk zichtbaar in de stad”, zegt Baron. “Bovendien wil PostNL niet alleen met ons meedenken over theoretische oplossingen, maar ook mogelijke oplossingen testen in de praktijk. Voor ons is dat heel interessant, daarom zijn we samen een leerprogramma gestart. Want je kunt als gemeente natuurlijk bepalen dat je per 2025 bijvoorbeeld alleen elektrische bezorgers toelaat, maar is dat ook haalbaar voor logistieke dienstverleners als PostNL of voor het mkb? De dialoog met het bedrijfsleven is nodig om de regels goed en scherp te kunnen formuleren.”

Strategische oplossingen

De afgelopen periode heeft PostNL in Amsterdam onderzocht hoe goederen zo slim en efficiënt mogelijk vervoerd kunnen worden, zonder onnodig brandstofverbruik, lawaai of uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Daar passen elektrische voertuigen zoals auto’s, (bak)fietsen en goupils (minibusjes), perfect bij. Rogier Havelaar, directeur duurzame stadslogistiek van PostNL: “Ook bundelen we, samen met onze partner Deudekom, bij een stadshub in Duivendrecht zendingen van verschillende leveranciers tot één emissievrije rit naar de binnenstad. Zo kunnen we dus kleine pakjes én grote pallets duurzaam naar de stad vervoeren. Bovendien kan zo’n hub ongeveer twintig procent minder bedrijfswagens en bestelbusjes in de binnensteden schelen.” Voor PostNL is het ook logisch om logistieke kennis te delen met bedrijven en overheden. Havelaar: “De binnenstad wordt steeds drukker en de volumes nemen alleen maar toe, dus we moeten met slimme oplossingen komen: kunnen we bijvoorbeeld ook goederen meenemen vanuit de binnenstad, zodat onze bussen nooit leeg zijn?” Het liefst denkt PostNL als logistieke e-commercepartner mee op strategisch of, zoals in Amsterdam, op stedenbouwkundig niveau.

Een hub kan ongeveer 20% minder bedrijfswagens en bestelbusjes in de binnensteden schelen

Ger Baron: In een nieuwe stadswijk bij Havenstad wil de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld zo veel mogelijk auto’s uit het straatbeeld weren. Hoe reëel is dat in de praktijk? En wat betekent dat voor de bezorging aan huis? Bij de ontwikkeling van dit soort concepten is de innovatiekracht van een partij als PostNL hard nodig.