Menu

Aandeelhoudersvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering Aandeelhouders

Ten minste één keer per kalenderjaar komen de aandeelhouders van PostNL N.V. bij elkaar tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze wordt belegd door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen en wordt meestal gehouden in april.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2018 van PostNL NV vond plaats op dinsdag 17 april 2018 in het Marriott Hotel te Den Haag.

Hiervan is een document met conceptnotulen opgesteld. De notulen zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk 17 oktober 2018 hun eventuele opmerkingen op de concept notulen kenbaar maken aan de secretaris van de vennootschap (adres: Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK, ’s-Gravenhage of per e-mail: corporate.secretary@postnl.nl). De definitieve notulen zullen na die datum door de voorzitter van de raad van commissarissen en de secretaris worden vastgesteld en vervolgens op deze website worden geplaatst.

Andere Algemene Vergaderingen

Contact Corporate Secretary