Aandeelhoudersvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering Aandeelhouders

Ten minste één keer per kalenderjaar komen de aandeelhouders van PostNL N.V. bij elkaar tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze wordt belegd door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen en wordt meestal gehouden in april.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017 van PostNL NV vond plaats op dinsdag 18 april 2017 in het Marriott Hotel te Den Haag.

Van deze vergadering zijn Concept Notulen gemaakt. De notulen zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

Aandeelhouders kunnen tot uiterlijk 18 oktober 2017 hun eventuele opmerkingen op de concept notulen kenbaar maken aan de secretaris van de vennootschap, mevrouw K. Berg (adres: Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK, ’s-Gravenhage of per e-mail: corporate.secretary@postnl.nl). De definitieve notulen zullen na die datum door de voorzitter van de raad van commissarissen en de secretaris worden vastgesteld en vervolgens op deze website worden geplaatst.

Andere Algemene Vergaderingen

Contact Corporate Secretary