Menu

Raad van Commissarissen

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen PostNL. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de algehele organisatiestructuur van het bedrijf en de door de Raad van Bestuur vastgestelde controlemechanismen, als ook de algemene en financiële risico's en de interne risicomanagement- en controlesystemen.

Leden van de Raad van Commissarissen

Slechts de voor de uitoefening van hun functie als Commissaris van de Raad van Commissarissen relevante nevenfuncties worden van iedere Commissaris vermeld.

Jan Nooitgedagt

Voorzitter Raad van Commissarissen

Management - Jan Nooitgedagt

De heer J.J. (Jan) Nooitgedagt (1953, Nederlands) is op 17 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2022.

Andere functies

De heer Nooitgedagt is voorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG en lid van de Raad van Commissarissen van Bank Nederlandse gemeenten en Rabobank. Verder is hij onder meer voorzitter van het bestuur van de VEUO en Stichting Nyenrode, lid van de audit commissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie en lid van de adviescommissie financiële rapportage en accountancy van de AFM en van de adviescommissie governance, risico en compliance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Loopbaan

De heer Nooitgedagt was voorheen lid van de raad van bestuur en CFO van AEGON en bekleedde hij diverse functies binnen EY, als laatste als managing partner Nederland en België.

Jacques Wallage

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen

Jacques Wallage

De heer J. (Jacques) Wallage (1946, Nederlands) is op 8 april 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2020.

Andere functies

De heer Wallage is co-voorzitter van het Overleg Infrastructuur en Milieu. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (transitie in openbaar bestuur).

Loopbaan

De heer Wallage was voorheen voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009.

Eelco Blok

Management - Eelco Blok

De heer E. (Eelco) Blok (1957, Nederlands) is op 18 april 2017 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

De heer Blok is lid van de Raad van Commissarissen van Signify en VolkerWessels, non-executive director van Telstra en adviseur van de raad van bestuur van Reggeborgh Groep.

Loopbaan

De heer Blok was CEO en voorzitter van de raad van bestuur van KPN. De heer Blok heeft diverse functies vervuld bij KPN (en haar rechtsvoorgangers).

Marc Engel

Marc Engel

De heer J. W. M. (Marc) Engel (1966, Nederlands) is op 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

De heer Engel is Chief Supply Chain Officer bij Unilever Londen en lid van de Unilever Leadership Executive (ULE).

Loopbaan

Sinds 1995 heeft de heer Engel verschillende posities bekleed binnen het Unilever concern. Daarvoor was hij werkzaam bij Shell International.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Mevrouw A. M. (Agnes) Jongerius (1960, Nederlands) is op 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

Mevrouw Jongerius is lid van het Europees Parlement namens de PvdA.

Loopbaan

Zij was eerder voorzitter van de Nederlandse vakorganisatie FNV, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Sociaal Economische Raad en werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid.

Marike van Lier Lels

Marike van Lier Lels

M.E. (Marike) van Lier Lels (1959, Nederlands) is op 16 april 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2023. 

Andere functies 

Mevrouw van Lier Lels is lid van de Raad van Commissarissen van NS, RELX, Dura Vermeer en Innovation Quarter. 

Loopbaan 

Mevrouw van Lier Lels was lid van de Raad van Commissarissen van Eneco, Imtech, KPN, USG People en Connexxion, Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van TKH Group, Executive vice president en Chief Operating Office van Amsterdam Airport Schiphol, lid van de executive board Deutsche Post Euro Express en Directeur van Van Gend & Loos Benelux.

Thessa Menssen

Thessa Menssen

Mevrouw T. (Thessa) Menssen (1967, Nederlands) is op 25 mei 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

Mevrouw Menssen is lid van de Raad van Commissarissen van FMO, lid van de Raad van Toezicht van het Kröller Müller museum en het Scheepvaartmuseum.

Loopbaan

Mevrouw Menssen was Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM Groep, Chief Operating Officer bij het Rotterdams Havenbedrijf en lid van de Raad van Toezicht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Frank Rövekamp

Frank Rövekamp

De heer F. H. (Frank) Rövekamp (1955, Nederlands) is op 24 april 2012 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2020.

Andere functies

De heer Rövekamp is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vodafone Germany GmbH, Calco BV, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. Ook is hij lid van het bestuur van Koninklijk theater Carré en Kasteel de Haar.

Loopbaan

De heer Rövekamp was non-executive lid van de board van UNIT4, lid van de Executive Committee en Chief Commercial Officer van Vodafone Group Plc, president en CEO van Beyoo (European travel agency) en Senior Vice President (marketing and revenue management) van KLM Royal Dutch Airlines.

Commissies van de Raad van Commissarissen

Commissie Verslaglegging

Commissie Honorering

Commissie Benoemingen

Downloads: