Menu

Raad van Commissarissen

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen PostNL. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de algehele organisatiestructuur van het bedrijf en de door de Raad van Bestuur vastgestelde controlemechanismen, als ook de algemene en financiële risico's en de interne risicomanagement- en controlesystemen.

Leden van de Raad van Commissarissen

Slechts de voor de uitoefening van hun functie als Commissaris van de Raad van Commissarissen relevante nevenfuncties worden van iedere Commissaris vermeld.

Jan Nooitgedagt

Voorzitter Raad van Commissarissen

Management - Jan Nooitgedagt

De heer J.J. (Jan) Nooitgedagt (1953, Nederlands) is op 17 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2022.

Andere functies

De heer Nooitgedagt is lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Invest-NL. Verder is hij onder meer voorzitter van het bestuur van de VEUO, lid van de adviescommissie financiële rapportage en accountancy van de AFM en van de adviescommissie governance, risico en compliance van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Loopbaan

De heer Nooitgedagt was voorheen voorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG en lid van de Raad van Commissarissen van Bank Nederlandse gemeenten, lid van de raad van bestuur en CFO van AEGON en bekleedde hij diverse functies binnen EY, als laatste als managing partner Nederland en België.

Marike van Lier Lels

Vicevoorzitter Raad van Commissarissen

Marike van Lier Lels

Mevrouw M.E. (Marike) van Lier Lels (1959, Nederlands) is op 16 april 2019 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2023. 

Andere functies

Mevrouw van Lier Lels is lid van de Raad van Commissarissen van NS, RELX, Dura Vermeer en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Innovation Quarter.

Loopbaan

Mevrouw van Lier Lels was onder andere lid van de Raad van Commissarissen van Eneco, Imtech, KPN, USG People en Connexxion, Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van TKH Group, Executive vice president en Chief Operating Office van Amsterdam Airport Schiphol, lid van de executive board Deutsche Post Euro Express en Directeur van Van Gend & Loos Benelux.

Eelco Blok

Management - Eelco Blok

De heer E. (Eelco) Blok (1957, Nederlands) is op 18 april 2017 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

De heer Blok is lid van de Raad van Commissarissen van Signify en VolkerWessels, non-executive director van Telstra en OTE en adviseur van de raad van bestuur van Reggeborgh Groep.

Loopbaan

De heer Blok was CEO en voorzitter van de raad van bestuur van KPN. De heer Blok heeft diverse functies vervuld bij KPN (en haar rechtsvoorgangers).

Jeroen Hoencamp

Jeroen Hoencamp

De heer H.J. (Jeroen) Hoencamp (1966, Nederlands) is op 14 april 2020 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2024. 

Andere functies 

De heer Hoencamp is Chief Executive Officer (CEO) van VodafoneZiggo. 

Loopbaan 

De afgelopen 20 jaar bekleedde de heer Hoencamp binnen Vodafone diverse senior directie posities waaronder die van CEO van Vodafone Nederland, Ierland en Groot-Brittannië.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Mevrouw A. M. (Agnes) Jongerius (1960, Nederlands) is op 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

Mevrouw Jongerius is lid van het Europees Parlement namens de PvdA.

Loopbaan

Zij was eerder voorzitter van de Nederlandse vakorganisatie FNV, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Sociaal Economische Raad en werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid.

Ad Melkert

Ad Melkert

De heer A.P.W. (Ad) Melkert (1956, Nederlands) is op 14 april 2020 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2024. 

Andere functies 

De heer Melkert is onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State. 

Loopbaan 

De heer Melkert van lid van de Tweede Kamer, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bewindvoerder van de Wereldbank en Onder-Secretaris-Generaal bij de Verenigde Naties.

Thessa Menssen

Thessa Menssen

Mevrouw T. (Thessa) Menssen (1967, Nederlands) is op 25 mei 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2021.

Andere functies

Mevrouw Menssen is lid van de Raad van Commissarissen van FMO en Alliander, lid van de Raad van Toezicht van het Kröller Müller museum en het Scheepvaartmuseum.

Loopbaan

Mevrouw Menssen was Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM Groep, Chief Operating Officer bij het Rotterdams Havenbedrijf en lid van de Raad van Toezicht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Commissies van de Raad van Commissarissen

Commissie Verslaglegging

Commissie Honorering

Commissie Benoemingen

Downloads: