Raad van Commissarissen

Toezicht en advies

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen PostNL. Ook adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen beoordeelt de algehele organisatiestructuur van het bedrijf en de door de Raad van Bestuur vastgestelde controlemechanismen, als ook de algemene en financiële risico's en de interne risicomanagement- en controlesystemen.

Leden van de Raad van Commissarissen

Slechts de voor de uitoefening van hun functie als Commissaris van de Raad van Commissarissen relevante nevenfuncties worden van iedere Commissaris vermeld.

Michiel Boersma

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Michiel Boersma

De heer M. A. M. (Michiel) Boersma (1947, Nederlands) is op 25 mei 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2019.

Wegens gezondheidsredenen kan Michiel Boersma, voorzitter van de Raad van Commissarissen, zijn werkzaamheden voor PostNL tijdelijk niet uitoefenen. Gedurende die periode zal Jacques Wallage, vicevoorzitter, optreden als waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL.

Andere functies

De heer Boersma is onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Avantium, lid van de raad van commissarissen van Electrica S.A. (Roemenië) en Nynas A.B. (Zweden) en lid van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro. De heer Boersma is verder buitengewoon hoogleraar Corporate Governance voor nutsbedrijven aan TIAS, School for Business and Society.

Loopbaan

De heer Boersma was Chief Executive Officer en voorzitter van de executive board van Essent N.V. (onderdeel van RWE A.G.) en president van Shell Global Solutions International B.V.

Jacques Wallage

Waarnemend voorzitter Raad van Commissarissen

Jacques Wallage

De heer J. (Jacques) Wallage (1946, Nederlands) is op 8 april 2010 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2018. Sinds 31 mei 2011 is hij vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Andere functies

De heer Wallage is voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur en voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (transitie in openbaar bestuur).

Loopbaan

De heer Wallage was voorheen voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij was burgemeester van Groningen van 1998 tot 2009.

Marc Engel

Marc Engel

De heer J. W. M. (Marc) Engel (1966, Nederlands) is op 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2017.

Andere functies

De heer Engel is Chief Supply Chain Officer bij Unilever Londen en lid van de Unilever Leadership Executive (ULE).

Loopbaan

Sinds 1995 heeft de heer Engel verschillende posities bekleed binnen het Unilever concern. Daarvoor was hij werkzaam bij Shell International.

Agnes Jongerius

Agnes Jongerius

Mevrouw A. M. (Agnes) Jongerius (1960, Nederlands) is op 16 april 2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2017.

Andere functies

Mevrouw Jongerius is lid van het Europees Parlement namens de PvdA.

Loopbaan

Zij was eerder voorzitter van de Nederlandse vakorganisatie FNV, lid en plaatsvervangend voorzitter van de Sociaal Economische Raad en werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid.

Thessa Menssen

Thessa Menssen

Mevrouw T. (Thessa) Menssen (1967, Nederlands) is op 25 mei 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Haar huidige termijn loopt af in 2019.

Andere functies

Mevrouw Menssen is Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke BAM Groep, lid van de Raad van Commissarissen van FMO en lid van de Raad van Toezicht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Loopbaan

Tot september 2012 was zij Chief Operating Officer bij het Rotterdams Havenbedrijf.

Frank Rövekamp

Frank Rövekamp

De heer F. H. (Frank) Rövekamp (1955, Nederlands) is op 24 april 2012 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zijn huidige termijn loopt af in 2020.

Andere functies

De heer Rövekamp is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vodafone Germany GmbH en non-executive lid van de board van UNIT4. Ook is hij lid van het bestuur van Koninklijk theater Carré, Kasteel de Haar en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland en Refugees United.

Loopbaan

De heer Rövekamp was lid van de Executive Committee en Chief Commercial Officer van Vodafone Group Plc, president en CEO van Beyoo (European travel agency) en Senior Vice President (marketing and revenue management) van KLM Royal Dutch Airlines.

Commissies van de Raad van Commissarissen

Commissie Verslaglegging

Commissie Honorering

Commissie Benoemingen

Downloads: