NMa wijst bezwaren van Sandd tegen PostNL opnieuw af

The Dutch Antitrust Authority, the Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), has again decided after research that PostNL did not abuse its position in the postal market.

Volgens Sandd was er sprake van concurrentievervalsing doordat Netwerk VSP gebruik maakte van het netwerk van PostNL tegen prijzen onder de kostprijs. De NMa heeft hiervoor echter geen aanwijzingen gevonden. In 2009 had de NMa al eerder een klacht van Sandd afgewezen waartegen Sandd bezwaar had aangetekend.