Lithium per post toegestaan vanaf 1 januari 2013

Lithium by mail allowed as from 1 January 2013

Wijzigingen in de internationale regelgeving maken het per 1 januari 2013 mogelijk om, onder strikte voorwaarden, lithium met de post te vervoeren.

Lithium is een veel voorkomende stof in batterijen en cellen. Deze stof is geclassificeerd als gevaarlijk vanwege de kans op oververhitting en ontploffing. Waar het voorheen niet toegestaan was om lithium door de lucht te vervoeren, zijn de regels recent aangepast.

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om onder specifieke voorwaarden apparaten met lithiumbatterijen en/of cellen naar het buitenland te versturen. Het lithiumgehalte in een batterij mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan 2 gram/100 wh en in een cel niet meer dan 1 gram/20 wh. Dit betekent dat een mobiele telefoon of laptop wel aangenomen mag worden, maar een accu voor een elektrische fiets niet. Er mogen verder maximaal 4 cellen of 2 batterijen in een apparaat zitten per zending, de batterijen mogen niet beschadigd of defect zijn en ze mogen geen potentie voor oververhitting of kortsluiting hebben.

De gewijzigde regelgeving biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor PostNL en haar klanten. Het is daardoor nu mogelijk om klanten die apparaten met lithiumcellen of – batterijen door de lucht willen versturen, ten dienste te zijn.