SEPA biedt kansen voor efficiëntere documentenstroom

SEPA offers opportunities for more efficient document flows

PostNL constateert dat veel bedrijven achterlopen op de voorbereidingen voor de invoering van de Single Euro Payment Area, SEPA. Daadwerkelijke voorbereidingen worden bijna niet getroffen: ruim driekwart (78%) van de MKB’ers is nog niet begonnen met voorbereidingen voor de Europese standaarden voor incasso en 70% is onvoorbereid op de komst van de Europese standaarden voor overschrijvingen.

Veel bedrijven aarzelen in de voorbereiding: het SEPA-traject optuigen met de gevreesde administratieve rompslomp of grote financiële risico’s nemen. SEPA biedt echter kansen om de documentenstructuur te moderniseren, omdat zij diep ingrijpt in de financiële en administratieve processen van organisaties.

Kees van den Heuvel, directeur Billing & Document Solutions bij PostNL, geeft aan dat de laatste maanden wel steeds meer bedrijven zich melden om de financiële en administratieve processen te laten doorlichten voor de documentstromen die moeten worden aangepast aan de SEPA eisen. 'Je merkt dat bij bedrijven het besef is gekomen dat SEPA meer is dan een IT-project voor een nieuw IBAN rekeningnummer. Feitelijk krijgen alle documentenstromen naar medewerkers, klanten en leveranciers met SEPA te maken. En de tijd begint wel te dringen om in 2013 alle acties voor de documentenstromen vast te stellen én te kunnen uitvoeren.'