ACM stelt definitief oordeel postzegelprijs 2015 uit

PostNL logo

29 augustus 2014 – PostNL is door de ACM per brief op de hoogte gesteld over de voortgang van de vaststelling van de tariefruimte voor PostNL binnen de UPD.

Voor het daarvoor benodigde onderzoek naar de kostentoerekening heeft de ACM aangegeven meer tijd nodig te hebben, waardoor vaststelling van de definitieve tariefruimte voor 2015 niet kan plaatsvinden voor de wettelijk voorziene datum van 1 september 2014. 

Als gevolg daarvan heeft de ACM op grond van een wettelijke overgangsregeling een aanvullende tariefruimte voor 2015 vastgesteld op 7,9%. Die overgangsregeling is van kracht totdat de ACM na afronding van het onderzoek naar de kostentoerekening alsnog de definitieve tariefruimte voor 2015 vaststelt. Naar verwachting van de ACM zal dit in november 2014 plaatsvinden. 

PostNL zal op constructieve wijze mee blijven werken aan het onderzoek van ACM.

PostNL kan op basis van de overgangsregeling nu werken aan een tariefvoorstel voor 2015.