Nieuwe postzegels tonen Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen

Nieuwe postzegels tonen Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen

Den Haag, 12 augustus 2014 - Nederlandse locaties van UNESCO Werelderfgoed staan vanaf vandaag op nieuwe postzegels van PostNL. Deze postzegels komen uit in samenwerking met Stichting Werelderfgoed.nl en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Barry Husman van PostNL, directeur Consument & Kleinzakelijk overhandigde de eerste postzegels UNESCO Werelderfgoed aan Lionel Veer, Nederlands UNESCO ambassadeur in Parijs. “PostNL vindt het belangrijk om postzegels met een culturele betekenis uit te geven. Locaties van Werelderfgoederen behoren tot de monumenten die generaties lang deze betekenis levend houden”, zegt Husman.
Harry Brinkman – voorzitter Stichting Werelderfgoed.nl – gaf aan blij te zijn met deze bijzondere ode van PostNL aan de Nederlandse werelderfgoedlocaties. "Mede door dit soort unieke acties groeit de nationale en internationale belangstelling voor de Nederlandse werelderfgoedlocaties. En het geeft aan hoe intensief deze samenwerken in de Stichting Werelderfgoed.nl en met haar partners." 

Nederlandse locaties UNESCO Werelderfgoed 

Op de frisse, heldere postzegels van ontwerper Piet Gerards zijn negen van de tien Nederlandse locaties van UNESCO Werelderfgoederen afgebeeld. De Van Nellefabriek in Rotterdam – sinds 21 juni 2014 het tiende erkende Nederlandse werelderfgoed – heeft een mooie plaats in het bijbehorende prestigeboekje. Daarmee hebben alle Nederlandse iconen een plek gekregen bij de uitgifte van deze nieuwe postzegels. Deze werelderfgoedfoto’s vormen op de postzegels een eenheid, omdat ze in logische paren zijn gerangschikt. Op elke postzegel staat ook het jaar van toekenning vermeld: Schokland en omgeving, de Stelling van Amsterdam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad op Curaçao, het Ir. D.F. Woudagemaal, de Droogmakerij De Beemster, het Rietveld Schröderhuis, de Waddenzee en de Grachtengordel van Amsterdam. Boven de postzegelreeks maakt een historische tijdbalk het ontwerp compleet. 

De Werelderfgoedlijst 

Een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is goed voor het toerisme en de economie, vanwege de waarde die de monumenten hebben op vooral cultuur en natuur. Ze worden op internationaal niveau als onvervangbaar en uitzonderlijk gezien. Zo vertellen de verschillende Nederlandse monumenten elk een bijzonder verhaal over waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. 

www.postnl.nl/collectclub