Menu

Reactie PostNL op publicatie Financieele Dagblad over mogelijk misbruik van onze dienstverlening

Logo PostNL

Den Haag – Het Financieele Dagblad schrijft vandaag dat criminelen misbruik zouden maken van de pakketbezorgers van PostNL. De krant levert daarvoor geen bewijs.

PostNL staat als logistiek bedrijf midden in de samenleving. Wat daar gebeurt, kan dus ook bij ons gebeuren. Dat betekent bijvoorbeeld dat criminelen met enige regelmaat proberen misbruik te maken van ons post- en pakkettennetwerk. We doen er alles aan om dit te voorkomen. PostNL heeft een eigen security-afdeling die onderzoek doet en nauw samenwerkt met politie, Justitie en de Belastingdienst (Douane en Fiod). 

In tegenstelling tot wat het FD beweert heeft PostNL geen aanwijzingen dat ons netwerk of de ondernemers die pakketten bezorgen op grote schaal worden misbruikt door criminele organisaties. Als er signalen zijn over mensen die bij of voor ons werken dan onderzoeken wij dit en geven het zo nodig door aan de politie. 

Samen misbruik voorkomen 

Samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en burgers is nodig omdat criminaliteit overal kan zijn. Een versnipperde aanpak leidt dan niet tot het gewenste resultaat. Daarom werkt de security-afdeling van PostNL samen met politie en justitie voor onderzoek naar potentieel misbruik en onderzoeken zij incidenten met de betreffende instanties. 

Barrières 

Samen met instanties werpen we barrières op die misbruik van ons netwerk bemoeilijken of voorkomen. Als dit desondanks toch gebeurt dan geven we de signalen door of doen we aangifte. Dit werkt zowel preventief als disruptief. Daarnaast voert PostNL zelf of in samenwerking met instanties controles uit op post en pakketten onder andere met x-ray apparatuur en speurhonden. Dit gebeurt informatie gestuurd maar ook steekproefsgewijs. 

Medewerkers en netwerk beschermen 

Als vervoerder van post en pakketten is PostNL verantwoordelijk voor zendingen van klanten. Dit moet gebeuren op een verantwoorde en veilige manier. Daarnaast wil PostNL medewerkers een veilige werkomgeving bieden. PostNL is een grote werkgever met 44.000 medewerkers waaronder postbezorgers en pakketbezorgers. Daarnaast werken we ook met ondernemers die vaak pakketbezorgers in dienst hebben. Met een groot deel van deze ondernemers en hun bezorgers werkt PostNL al jaren samen. Iedereen die bij of voor PostNL werkt moet in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn. Daarnaast wordt iedereen gecontroleerd op registratie in de NOR (Negatief OntbindingsRegistratie) en de WLS (Waarschuwingsregister Logistieke Sector).