Terug naar home
Terug naar home

Importbestanden controleren

Bekijk de stappenkaart en de importemplate om te controleren of er mogelijk fouten zitten in jouw importbestand.

Op 24 augustus hebben we aangegeven dat er een probleem kan ontstaan bij het voormelden via een importfile in de pakketten & vracht module. Er kunnen in sommige gevallen wel verzendlabels aangemaakt worden maar de zendingen blijven hangen onder de status ‘voorbereid’ i.p.v. ‘voorgemeld’, waardoor ze verderop in het proces niet goed verwerkt kunnen worden. We zijn druk bezig dit te herstellen, zodat de zendingen op de sorteercentra alsnog verwerkt kunnen worden en de zendingen ook weer inzichtelijk zijn via track & trace. De fout ontstaat veelal doordat bepaalde velden in de importfile verkeerd of niet worden gevuld. Bekijk de stappenkaart en de importtemplate (CSV) om te controleren of er in jouw file mogelijk fouten zitten die aangepast moeten worden.

Dit geldt ook als je een eigen importdefinitie hebt aangemaakt om zendingen te importen. Let op! Vul douanedata altijd volledig in; dit is voor non EU zendingen verplicht. We zullen per 6 september weer gaan valideren zoals we al deden. Dit houdt in dat indien er een fout in de importfile zit, je voor die zending zoals gewend een foutmelding terug krijgt die aangeeft wat er niet goed is gevuld. De fout zal dan eerst voor deze zendingen moeten worden aangepast voordat er een verzendlabel afgedrukt kan worden en de zending(en) voorgemeld zijn. Dit kun je het makkelijkst doen door de importfile aan te passen en enkel de foutieve zendingen opnieuw te importeren.