PostNL op A-lijst van CDP voor leidende positie bij inzet tegen klimaatverandering

Den Haag, 21 december 2021 - PostNL heeft vanwege zijn inspanningen tegen klimaatverandering opnieuw een positie gekregen op de ‘A-Lijst’ van het CDP. Het CDP oordeelt dat PostNL wereldwijd een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuambitie, -actie en -transparantie omdat belangrijke en aantoonbare stappen worden gezet op klimaatgebied. Daarmee behoort PostNL tot een selecte groep bedrijven wereldwijd die op dit terrein uitzonderlijk presteren.

CEO PostNL Herna Verhagen: “Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft PostNL een plaats verworven op de ‘A-lijst klimaatverandering’ van CDP. Daar zijn we enorm trots op. Deze positie vormt een duidelijk bewijs dat we voorop lopen met onze stappen op weg naar een duurzame, logistieke keten. Transparantie zien we als hét fundament voor onze doelen en acties om CO2-uitstoot te verminderen en daarmee positief bij te dragen aan de klimaatambities.”

Aantoonbare resultaten

PostNL heeft ambitieuze doelen geformuleerd voor de vermindering van zijn ecologische voetafdruk. Zoals uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij bezorgen in de last mile met als tussenstap uitstootvrije bezorging in 25 binnensteden in 2025. Dat doet PostNL onder andere door de inzet van fietsen en elektrische voertuigen. Voor de vrachtwagens wordt flink geïnvesteerd in de overstap naar fossielvrije brandstoffen, zoals HVO100 (hernieuwbare diesel) en Biogas.

PostNL rijdt al meer dan 30% van alle vrachtwagenkilometers met fossielvrije brandstoffen. In de eerste negen maanden van 2021 is de totale CO2-efficiëntie van het eigen wagenpark met 17% verbeterd in vergelijking met heel 2020. Totdat het wagenpark volledig uitstootvrij rijdt, compenseert PostNL de eventuele resterende CO2-uitstoot van eigen transport en van de bezorgondernemers. Met andere woorden, met ingang van 2022 garandeert PostNL een netto nul CO2-uitstoot van deur tot deur.

Gefundeerde duurzame ambities

Jaarlijks rapporteert PostNL over zijn CO2-emissiereductiedoelen aan het Science Based Target initiative (SBTi). Het SBTi helpt bedrijven die minder CO2 willen uitstoten om hun ambities te vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Ook heeft PostNL de ‘bedrijfsambitie voor 1,5 °C’ van het SBTi ondertekend. Daarmee belooft PostNL om in 2050 wereldwijd te komen tot netto-nul CO2-uitstoot en zo bij te dragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius, in lijn met het Parijse klimaatakkoord.

Over het CDP en de A-lijst klimaatverandering

CDP is een non-profitorganisatie, die het wereldwijde systeem voor de openbaarmaking van milieugegevens beheert voor bedrijven, steden, staten en regio’s. CDP werd opgericht in 2000. De A-lijst klimaatverandering wordt elk jaar gepubliceerd door CDP, naast de A-lijsten voor leiderschap op het gebied van bosbehoud en (drink)waterbeschikbaarheid. De lijsten bieden een overzicht van bedrijven die wereldwijd voorop lopen ten aanzien van milieuprestaties. Dit jaar erkende CDP 200 ondernemingen voor hun inzet tegen klimaatverandering. Daarmee dragen deze bedrijven bij aan een toekomstige economie, die rekening houdt met mens en milieu. De jaarlijkse samenstelling en publicatie door CDP wordt algemeen beschouwd als dé standaard voor transparantie over het milieubeleid van ondernemingen. Een recordaantal van 13.000 ondernemingen heeft dit jaar aan de oproep beantwoord.

De volledige lijst van ondernemingen op de ‘CDP Climate Change A List’ plus de methode en criteria voor de A-Lijst zijn te vinden op?www.cdp.net/en/companies/companies-scores, samen met andere openbare bedrijfsuitkomsten.