Presentatie stand van zaken eerste kwartaal 2009

Amsterdam - Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders staan vandaag onder andere het aftreden van drie leden van de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen, de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen, de herbenoeming van een lid van de Raad van Bestuur en het voorgestelde dividend.

De heer Peter Bakker, voorzitter van de Raad van Bestuur van TNT, zal in zijn presentatie over de ontwikkelingen in 2008 een toelichting geven op de resultaten over 2008 en de stand van zaken van de pensioensituatie in Nederland. Daarnaast zal hij de agenda voor 2009 bespreken zoals aangegeven tijdens de presentatie van de jaarcijfers op 16 februari 2009:

Express

 • Implementeren van structurele kostenbesparingen (netwerk)
 • Terugdringen van de kosten op landsniveau, in lijn met de volumes
 • Verdere groei van de Opkomende Platformen

Post

 • Masterplan-initiatieven in Nederland
 • Onderhandelingen om tot meer marktconforme cao’s te komen
 • Verdere groei van de Opkomende Platformen Post & Pakketten

 Groep

 • Focus op cash
 • Potentieel strategisch samenwerkingsverband met Royal Mail
 • Distributieoplossingen
 
Voor wat betreft het eerste kwartaal 2009 zal TNT ook de stand van zaken van de ontwikkelingen binnen het bedrijf geven.
 
De internationale volume ontwikkelingen in Express waren over het gehele eerste kwartaal in lijn met de indicaties zoals gegeven op 16 februari. De eerste twee weken van januari werden ernstig beïnvloed door fabriekssluitingen. De weken 3 tot en met 11 vertoonden een sterkere volumedaling dan in december; echter het niveau van de daling is in het eerste kwartaal stabiel gebleven. In vergelijking tot het eerste kwartaal 2008 zijn de volumes in het luchtvervoer met 23% en in het wegvervoer met 15% gedaald. De binnenlandse volumes lagen 8% onder het niveau van het eerste kwartaal van 2008; de ontwikkeling gedurende het kwartaal was stabiel in lijn met de ontwikkeling van de internationale volumes. De laatste twee weken van maart toonden een verbetering van deze ontwikkeling omdat Pasen dit jaar in het tweede kwartaal valt terwijl dat vorig jaar in het eerste kwartaal viel. De omzet-yield, als indicator van de prijsontwikkeling, was lager dan in het eerste kwartaal van 2008 als gevolg van met name de lagere brandstoftoeslag, in lijn met de lagere brandstofprijzen. TNT heeft goede voortgang geboekt met de in december 2008 aangekondigde kostenbesparingsmaatregelen. De verwachting is dat het bedrijfsresultaat van Express over het eerste kwartaal positief zal zijn, waarbij de scherpe reductie in week 1 en 2 en de positieve bijdrage van de timing van Pasen tegen elkaar wegvallen.
 
De volume ontwikkelingen bij de divisie Post zijn in lijn met de indicaties die wij hebben afgegeven in februari van dit jaar.
 
Op 9 maart 2009 hebben TNT en de vakorganisaties een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het productiepersoneel in Post Nederland (zie http://group.tnt.nl). Deze overeenkomst moet nog door de werknemers worden goedgekeurd. De nieuwe CAO betekent een besparing van € 125 miljoen per jaar en vormt een belangrijk deel van de eerder aangekondigde Masterplannen, die een jaarlijkse besparing van € 395 miljoen beogen per eind 2015.
 
De aanvullende pensioenbijdrage zal in 2009 naar verwachting circa € 50 miljoen bedragen, in tegenstelling tot de eerder aangegeven circa € 140 miljoen. Deze verlaging van € 140 miljoen naar € 50 miljoen is toe te schrijven aan:
 • Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de termijn waarbinnen pensioenfondsen hun financiële buffers dienen te herstellen te verlengen van drie naar vijf jaar
 • Om de minimale dekkingsgraad van 105% binnen 5 jaar te bereiken, is er besloten om geen additionele eenmalige stortingen te doen maar om de jaarlijkse bijdrage te verhogen met een solvabiliteitstoeslag om zo de dekkingsgraad te laten stijgen van 93% tot circa 120% in 15 jaar en tot 105% binnen de vastgestelde termijn.
 
TNT zal de resultaten over het eerste kwartaal 2009 op 4 mei publiceren.
 
Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal TNT een kort persbericht publiceren over de genomen besluiten en aangekondigde benoemingen.
 
De volledige agenda is eveneens beschikbaar online.