Bekendmaking omwisselverhouding interim dividend 2009

Amsterdam - Op 27 juli 2009 heeft TNT bekend gemaakt een interim dividend van € 0,18 per aandeel uit te keren, dat naar keuze van de aandeelhouders, geheel in aandelen dan wel geheel in contanten kan worden opgenomen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor een interimdividend in aandelen ontvangen één nieuw gewoon aandeel TNT N.V. per 91 dividendrechten. Dit dividendrecht op uitkering in aandelen vertegenwoordigt een waarde van € 0,1869 hetgeen een meerwaarde is van 3,82% ten opzichte van het dividend in contanten. De omwisselverhouding is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde koers van € 17,0062 voor alle TNT N.V. aandelen verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam over de driedaagse periode van 12 tot en met 14 augustus 2009.
 
Meer dan 49% van het uitstaande aandelenkapitaal heeft gekozen voor dividend in aandelen, hetgeen resulteert in de uitgave van circa 1.992.500 nieuwe gewone aandelen. Het dividend in aandelen zal ten laste worden gebracht van de agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves, vrij van belastingen in Nederland.
 
Het dividend wordt met ingang van 19 augustus betaalbaar gesteld.
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.