TNT doet dringend beroep op vakbonden

Amsterdam - TNT is verbaasd en teleurgesteld over de inzet van de vakbonden over de CAO en het sociaal plan, dat de bonden vandaag bekend hebben gemaakt. TNT ziet op geen enkele wijze de aansluiting tussen de inzet van de bonden en de ernst van de problematiek bij TNT Post. Sinds 2007 is met de vakorganisaties uitvoerig overlegd over de benodigde kostenbesparingen. Recent heeft het onderzoeksbureau Ecorys op verzoek van de vakbonden nogmaals bevestigd dat ingrijpende kostenmaatregelen noodzakelijk zijn voor de levensvatbaarheid van het bedrijf.

De uitdagingen voor TNT Post in de geliberaliseerde markt zijn groot. De markt maakt immers zijn eigen keuzes, waarbij de prijs doorslaggevend is. TNT Post is vanuit de wetgeving niet in staat om de tarieven onder de kostprijs te laten zakken. Deze kostprijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de loonkosten. Het verschil in loonkosten, van 23 euro per uur bij TNT Post ten opzichte van 8 euro per uur bij de concurrent, maakt dat TNT Post niet zomaar de prijs fors kan laten zakken. Zo zullen vanaf 1 januari 2010 vrijwel alle radio en televisiegidsen door concurrenten van TNT Post worden verspreid. Het gaat hier om meer dan 100 miljoen poststukken. Zelfs de overheid besloot recentelijk om 70 miljoen poststukken aan de concurrentie te gaan gunnen, vanwege de lagere prijs. Daarnaast is er een sterke daling van de postvolumes omdat steeds meer klanten digitale oplossingen gebruiken.
 
De voorstellen van de vakorganisaties leiden tot ingrijpende en snelle reorganisaties met enkele duizenden gedwongen ontslagen tot gevolg. Vandaar dat TNT de vakbonden gevraagd heeft om de voorstellen te heroverwegen. Daarnaast wil de Raad van Bestuur van TNT de ingediende voorstellen en hun consequenties graag bespreken met de voorzitters van de vakbonden. Na deze bespreking gaat TNT in overleg met de vakbonden, ongeacht hun voorstel.
 
TNT heeft er de afgelopen jaren steeds op gewezen voorstander te zijn van aanvaardbare aanpassingen in het niveau van de arbeidsvoorwaarden, om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en daarmee de concurrentie aan te kunnen.
 
TNT hecht eraan zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de medewerkers.
 
An English version of this press release will follow shortly.