TNT Post: Geleidelijke invoering minimumloon haalbaar en noodzakelijk

Amsterdam - TNT Post heeft kennis genomen van de aankondiging van Sandd en DHL Global Mail om het ‘Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post’ via een kort geding aan te vechten. TNT Post roept de Nederlandse politiek met klem op vast te houden aan de minimale sociale eisen die met alle spelers bij de liberalisering van de Nederlandse postmarkt zijn afgesproken.

Prijsniveau

Na de volledige openstelling is de postmarkt in Nederland een tendermarkt geworden. De bezorging van grote volumes post wordt, ook door overheid en publieke organisaties, aanbesteed. TNT Post stelt vast dat bij alle in 2009 uitgeschreven tenders, de prijs voor meer dan 60% doorslaggevend is geweest voor de gunning, en dat andere criteria zoals kwaliteit en duurzaamheid ondergeschikt zijn geworden.
 
Volgens Sandd en DHL Global Mail maakt het huidige prijsniveau de geleidelijke invoering van arbeidsovereenkomsten met minimumloon onmogelijk. In recente tenders, waaronder de belangrijkste postvolumes van de overheid, biedt Sandd tarieven die onder de 12 cent per stuk liggen. DHL Global Mail heeft de TV-gidsen van Veronica, AVRO, KRO en NCRV binnengehaald voor tarieven onder de 13 cent. In totaal hebben Sandd en DHL Global Mail de afgelopen maanden zo’n 150 miljoen poststukken bij TNT Post weggehaald.
 
TNT Post kan deze tarieven niet bieden vanwege mededingingsrechtelijke beperkingen. Bovendien vindt TNT Post deze prijsniveaus onwenselijk omdat daarmee de ontwikkeling naar behoorlijke arbeidsvoorwaarden wordt geblokkeerd. TNT Post neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van de aantijging dat zij verantwoordelijk zou zijn voor de huidige prijzenslag op de Nederlandse postmarkt. Ook TNT Post-dochter Netwerk VSP gaat niet mee in deze prijzenslag en heeft recentelijk haar prijzen verhoogd om de ingroei naar arbeidsovereenkomsten en minimumloon te realiseren.

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

De liberalisering heeft een grote impact op de werkgelegenheid bij TNT Post. Het Nederlandse postbedrijf moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. In een krimpende markt heeft dit gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid van TNT Post medewerkers.
 
Harry Koorstra, Group Managing Director TNT Post: “Het is opmerkelijk dat de andere postbedrijven zulke lage tarieven bieden. Zij kunnen zonder bezwaar met hogere tarieven volume naar zich toetrekken en tegelijkertijd voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsvoorwaarden. Daarmee krijgen niet alleen onze concurrenten maar ook TNT Post een faire kans in te spelen op de nieuwe marktsituatie”.

Zorgvuldig besluit

Het ‘Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst post’ is zorgvuldig tot stand gekomen en legt het tijdpad vast om in stappen de invoering van het wettelijk minimumloon op de Nederlandse postmarkt te realiseren. Bij de volledige liberalisering hebben politiek, vakorganisaties en de sector vastgesteld dat de huidige praktijk van betaling op basis van stuksloon sociaal onwenselijk is en dient te worden uitgefaseerd.
 
De doelstelling van de ‘Tijdelijke besluit arbeidsovereenkomst post’ is om eind 2012 80% van de postbezorgers onder een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst te laten werken. Om deze doelstelling te realiseren zijn alleszins redelijke tussenstappen vastgelegd: 10% in april 2010, 30% in april 2011, 60% in april 2012 om uiteindelijk 80% van de postbestellers te laten werken op basis van het minimumloon in oktober 2012.
 
Op dit moment werken zo’n 100.000 mensen in de Nederlandse postmarkt, waarvan 30-40% op basis van stuksloon wordt betaald. Deze mensen kunnen geen aanspraak maken op sociale verzekeringen, pensioen, vakantietoeslagen of doorbetaling bij ziekte.
 
TNT Post roept de regering op vast te houden aan het genomen besluit tot invoering van arbeidsovereenkomsten met het daarbij behorende minimumloon en zorg te dragen voor een adequate handhaving van dat besluit.
 
Noot voor de redactie: Achtergrond informatie over tariefontwikkelingen op de Nederlandse postmarkt