Bekendmaking van de Raad van Commissarissen van TNT

Amsterdam - TNT N.V. heeft vandaag bekendgemaakt dat de Raad van Commissarissen op 8 april aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal voorstellen P.M. (Nelly) Altenburg (1952) te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van TNT N.V.

Mevrouw Altenburg (Nederlandse) heeft gedurende 17 jaar gewerkt voor diverse vakorganisaties in Nederland, meest recentelijk als lid van het bestuur van ABVAKABO FNV. Zij werkte bij het pensioenfonds PGGM waar zij lid van het bestuur was, en daarna als vice president van het bestuur bij ABP. Mevrouw Altenburg is op dit moment algemeen directeur van PMA Consult B.V. Mevrouw Altenburg zit in de Raad van Commissarissen bij Merck Sharpe & Dohm, MN Services, Koni B.V. alsmede een aantal non-profit organisaties.
 
De heer S. Levy, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2005, wordt voorgedragen voor herbenoeming. De heer J.H.M. Hommen, lid van de Raad van Commissarissen sinds 1998 en voorzitter van de Raad van Commissarissen van 2005 tot 31 december 2008, zal per 8 april aftreden. Mevrouw G. Kampouri Monnas, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2005, zal ook per 8 april 2009 aftreden.
 
In lijn met de Corporate Governance Code zal de Raad van Commissarissen de AvA berichten over zijn voornemen de heer H.M. Koorstra per 8 april 2009 te herbenoemen als lid van de Raad van Bestuur van TNT N.V. voor een nieuwe termijn van vier jaar. Hij is lid van de Raad van Bestuur sinds 2000.
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.