Express volumes onder druk in een toenemend recessionair ondernemingsklimaat

TNT N.V. heeft de resultaten van het vierde kwartaal en de jaarcijfers over 2008 gepubliceerd.

Ontwikkelingen in het 4e kwartaal 2008

 • Onderliggend* bedrijfsresultaat Express van € 94 miljoen in lijn met de op 4 december 2008 afgegeven vooruitzichten – Trend volumes bij Express waren over het geheel duidelijk negatief tijdens het 4e kwartaal
 • Initiatieven voor netwerkoptimalisering bij Express goed op weg; voorzieningen geboekt voor herstructureringen (€ 33 miljoen) en waardeverminderingen (€ 37 miljoen)
 • Sterk vierde kwartaal Mail geholpen door twee extra werkdagen
 • € 82 miljoen aan voorzieningen geboekt bij Mail met betrekking tot herstructurering Postkantoren

2008: sterk verschil tussen de twee halfjaren 

 • Scherpe economische neergang in het tweede halfjaar van 2008, dit zet zich voort in 2009
 • Stabiele prestaties in het eerste halfjaar gevolgd door significant zwakker tweede halfjaar als gevolg van scherpe daling van volumes International Express
 • Onderliggende* groepsomzet gestegen met 4,0% tot € 11,5 miljard
 • Onderliggend* bedrijfsresultaat gedaald met 12,8% met name als gevolg van lagere resultaten Express
 • Onderliggende* winst uit gecontinueerde activiteiten € 720 miljoen, 18,6% lager
 • Sterke netto kasstroom uit operationele activiteiten van € 923 miljoen

Dividend

 • Pro forma uitkeringspercentage op hetzelfde niveau als in 2007 gezien de huidige economische en financiële omstandigheden
 • Totaal pro forma uitkeringen van € 0,71 per aandeel voorgesteld aan aandeelhouders
  • € 0,34 uitgekeerd als interim-dividend, in contanten
  • Eén bonusaandeel per elke veertig aandelen gehouden op de ex-dividend datum (overeenkomend met een waarde van € 0,37 op basis van de gewogen gemiddelde prijzen over de laatste drie handelsdagen)

Vooruitzichten 2009

Gezien het hoogst onzekere macro-economische en handelsklimaat zal TNT, in plaats van vooruitzichten over de omzetgroei en de operationele marge in 2009, slechts enkele indicaties afgeven.
 • Express: de omzet zal naar verwachting afnemen door volumedalingen en een lagere brandstoftoeslag
 • Mail: zoals eerder aangegeven zullen de geadresseerde volumes in Nederland naar verwachting een versnelde daling vertonen
 • Additionele pensioenlast in winst- en verliesrekening: € 40 miljoen ten opzichte van 2008; hoofdzakelijk Mail
 • Ongeveer € 400 miljoen aan totale kostenbesparingen nagestreefd

Kerncijfers 4e kwartaal

Kerncijfers 4e kwartaal
Onderliggend *Als gerapporteerd
 4e kw.20084e kw.2007 4e kw.20084e kw.2007
 € mln€ mln% verandering€ mln€ mln% verandering
Groep
Omzet3.0233.0040,6%2.9333.004-2,4%
EBITDA422478-11,7%293345-15,1%
Bedrijfsresultaat (EBIT)319391-18,4%160253-36,8%
Winst uit gecontinueerde activiteiten209252-17,1%61150-59,3%
Winst toekomend aan de aandeelhouders207250-17,2%59148-60,1%
Netto kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten   354120195,0%
Express 
Omzet1.7371.762-1,4%1.6671.762-5,4%
EBITDA160240-33,3%114240-52,5%
Bedrijfsresultaat (EBIT)94188-50,0%18188-90,4%
Mail
Omzet1.2241.1873,1%1.2041.1871,4%
EBITDA2672497,2%18511659,5%
Bedrijfsresultaat (EBIT)2322167,4%1507892,3%
* in bovenstaande overzichten zijn de onderliggende cijfers over 2008 tegen constante wisselkoersen en exclusief de impact van herstructurerings en waardeverminderings kosten bij Express (€70m) en Postkantoren (1e kw €7m en 4e kw €82m). De onderliggende cijfers over 2007 zijn exclusief de impact van de master plan voorzieningen bij Mail (€110m) en een bedrag van €28m, waarvan €5m voor waardeverminderingen, met betrekking tot Parcels UK.
Kerncijfers gehele jaar
Onderliggend *Als gerapporteerd
 Geheel 2008Geheel 2007 Geheel 20084e kw.2007
 € mln€ mln% verandering€ mln€ mln% verandering
Groep
Omzet11.46011.0174,0%11.15211.0171,2%
EBITDA1.5321.674-8,5%1.3811.541-10,4%
Bedrijfsresultaat (EBIT)1.1601.330-12,8%9821.192-17,6%
Winst uit gecontinueerde activiteiten720885-18,6%560783-28,5%
Winst uit gediscontinueerde activiteiten 206  206
Winst toekomend aan de aandeelhouders7161.088-34,2%556986-43,6%
Netto kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten   92364343,5%
Dividend per aandeel over het jaar (in € cent)**   71,085,0 
Express 
Omzet6.8946.5515,2%6.6536.5511,6%
EBITDA705808-12,7%637808-21,2%
Bedrijfsresultaat (EBIT)464599-22,5%376599-37,2%
Mail
Omzet4.3134.2341,9%4.2454.2340,3%
EBITDA847894-5,3%7647610,4%
Bedrijfsresultaat (EBIT)723764-5,4%6336261,1%

* in bovenstaande overzichten zijn de onderliggende cijfers over 2008 tegen constante wisselkoersen en exclusief de impact van herstructurerings en waardeverminderings kosten bij Express (€70m) en Postkantoren (1e kw €7m en 4e kw €82m). De onderliggende cijfers over 2007 zijn exclusief de impact van de master plan voorzieningen bij Mail (€110m) en een bedrag van €28m, waarvan €5m voor waardeverminderingen, met betrekking tot Parcels UK.
** Het dividend per aandeel voor 2008 is berekend vanuit de basis van slotdividend van euro 34 cent per aandeel en de pro forma waarde van euro 37 cent voor het voorgestelde dividend in aandelen ten laste van de uitkeerbare reserves van één aandeel per veertig gehouden aandelen, hetgeen op basis van de volume gewogen gemiddelde koers in de periode 11 – 13 februari 2009 (€ 14,66).

Peter Bakker, Voorzitter Raad van Bestuur:

“De buitengewoon moeilijke handelsomstandigheden waar Express in de tweede helft van 2008 mee te maken had zetten zich tot nu in 2009 voort. Mail is in 2008 robuust blijven presteren. Aan het einde van 2008 heeft TNT een eenmalige last van € 70 miljoen geboekt in verband met de kostenoptimaliseringsdoelstellingen van Express, en een voorziening van € 82 miljoen met betrekking tot herstructurering van Postkantoren zoals we eerder in het jaar bekendmaakten. Voor 2009 worden in al onze activiteiten kostenbesparingen tot een totaal van circa € 400 miljoen nagestreefd, terwijl we de goede kwaliteit van onze dienstverlening ook in deze tijd van ernstige economische neergang zullen handhaven. 
 
We zullen ons in al onze activiteiten richten op het genereren van kasstroom, om zo onze huidige sterke financiële positie te kunnen handhaven. Deze focus heeft geleid tot de beslissing om de dividend pay-out ratio op hetzelfde niveau van 2007 te handhaven en de AvA voor te stellen om het einddividend 2008 in stock uit te keren. 
 
Met betrekking tot onze strategie voor opkomende platformen kondigen we vandaag een overname in Chili aan. Daarnaast maken we vandaag een duidelijke stap voorwaarts bekend in China, waar we nu een dagzekere binnenlandse dienst bieden in een markt die zich in toenemende mate opent voor meer geavanceerde vervoersproducten.
 
2009 belooft een buitengewoon uitdagend jaar te worden; voorspelbaarheid in het huidige economische klimaat en met name de expressmarkt is erg beperkt en de druk op de volumes zal waarschijnlijk dit jaar hoog blijven. Gezien deze ontwikkelingen zien wij af van het geven van vooruitzichten voor 2009.”