TNT neemt kennis van liberalisering Nederlandse postmarkt

Amsterdam - TNT heeft kennis genomen van het voornemen van het kabinet om de Nederlandse postmarkt per 1 april 2009 te liberaliseren.

De regering heeft altijd twee voorwaarden gesteld aan liberalisering van de Nederlandse postmarkt: een goede regeling van de arbeidsvoorwaarden in de postsector en een gelijk speelveld op de Europese postmarkt.
 
Met het leggen van een bodem in de arbeidsvoorwaarden door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) lijkt aan de eerste voorwaarde te zijn voldaan. De afspraken in de sector CAO zullen dan wel moeten worden getoetst aan de criteria in de AMvB.
 
“TNT heeft zich voorbereid op volledige liberalisering en dit ook meegenomen in de volume prognoses zoals afgegeven bij de recente publicatie van de jaarcijfers 2008”, aldus Peter Bakker, Bestuursvoorzitter TNT, in een reactie. “In de meeste andere landen krijgen de nationale postbedrijven veel meer speelruimte. Het kabinet wenst echter niet langer vast te houden aan de voorwaarde van een Europees gelijk speelveld. Dit is onbegrijpelijk in de diepste economische crisis van de afgelopen vijftig jaar”.
 
TNT wacht de behandeling in de Eerste Kamer en de tekst van de AMvB af en gaat er vanuit vanaf nu partij te zijn bij de gesprekken over de sector CAO.