Focus op kosten en cash betaalt zich uit

TNT N.V. heeft de resultaten over het tweede kwartaal en eerste halfjaar van 2009 gepubliceerd.

Persbericht tweede kwartaal en eerste halfjaar 2009

Groep

  • Recessionair handelsklimaat houdt aan in het 2e kwartaal
  • Sterke kasstroom door voortdurende focus op werkkapitaal en belastingen
  • Interim-dividend 2009 van € 0,18 per aandeel, naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in aandelen

Express

  • Volumedaling stabiel in 2e kwartaal
  • Sterke kostenbesparingen van € 135 miljoen, jaardoelstelling verhoogd
  • Onderliggend* bedrijfsresultaat van € 89 miljoen (€ 153 miljoen in 2e kwartaal 2008)
  • Gerapporteerd bedrijfsresultaat van € 29 miljoen door eenmalige kosten, Pasen en wisselkoerseffecten

Post

  • Omzet in lijn met voorgaand jaar
  • Volume geadresseerde post in Nederland daalt met 6%, exclusief verschillende eenmalige mailings
  • Bedrijfsresultaat van € 150 miljoen (€ 173 miljoen in 2e kwartaal 2008)

Kerncijfers 2e kwartaal

Kerncijfers 2e kwartaal
Als gerapporteerdOnderliggend *
2e kw.20092e kw.2008% verandering2e kw.20092e kw.2008% verandering
Groep
Omzet2.5282.809-10,0%2.6132.809-6,9%
EBITDA262410-36,1%317410-22,7%
Bedrijfsresultaat (EBIT)178324-45,1%226324-30,2%
Winst uit gecontinueerde activiteiten89207-57,0%
Winst toekomend aan de aandeelhouders81205-60,5%
Kasstroom uit operationele activiteiten289337-14,2%
Netto kasstroom uit operationele activiteiten41021590,7%
Express
Omzet1.4501.716-15,5%1.5231.716-11,2%
EBITDA83209-60,3%151209-27,8%
Bedrijfsresultaat (EBIT)29153-81,0%89153-41,8%
Post
Omzet1.0201.028-0,8%1.0321.0280,4%
EBITDA179201-10,9%167201-16,9%
Bedrijfsresultaat (EBIT)150173-13,3%138173-20,2%

in € miljoen, behalve percentages

Brug 2e kw.2009
Als gerap-porteerdExpress
her-structuring
Express invloed PasenMail eenmalige kostenInvloed wissel-koersenOnder-liggend *
Express1.45040331.523
Post1.020121.032
Other networks6363
Niet-toewijsbaar(5)(5)
Omzet2.5280400452.613
Express293420689
Post150(11)(1)138
Other networks33
Niet-toewijsbaar(4)(4)
Bedrijfsresultaat (EBIT)1783420(11)5226

in € miljoen

* De onderliggende cijfers over 2009 zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief het effect van een herstructureringsvoorziening bij Express (€ 34 miljoen), het effect van Pasen op omzet (€ 40 miljoen) en bedrijfsresultaat (€ 20 miljoen) van Express, en netto eenmalige posten bij Post bestaande uit een herstructureringsvoorziening (€ 4 miljoen), een eenmalige last (€ 5 miljoen) en boekwinsten (€ 20 miljoen).

Toelichting van CEO Peter Bakker:

“Het handelsklimaat is in dit kwartaal moeilijk gebleven. In antwoord hierop hebben de managementteams van TNT opnieuw de kosten significant gereduceerd zonder concessies te doen aan onze serviceniveaus. De onderliggende resultaten van onze divisies zijn duidelijk verbeterd ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Onze focus op cash heeft ons in het eerste halfjaar een sterke vrije kasstroom opgeleverd. Vandaag maken wij bekend dat we  een interim-dividend uitkeren van € 0,18, naar keuze in contanten of in aandelen. Hieruit blijkt dat we vertrouwen hebben in onze operationele prestaties.
 
De volumedaling bij Express is in de loop van het kwartaal stabiel geweest, met een lichte verbetering in de laatste weken van juni. De bodem van de volumedaling lijkt nu bereikt. De uitstekende implementatie van de kostenbesparingsmaatregelen heeft ons in staat gesteld de besparingsdoelstelling voor het gehele jaar naar boven bij te stellen. Er blijft echter een mogelijkheid bestaan dat onze klanten in de zomerperiode hun productielijnen langer zullen stilleggen, hetgeen een effect kan hebben op de volumes.
 
Bij Post had het bedrijfsresultaat te lijden van de effecten van lagere volumes, hogere pensioenlasten en eenmalige kosten bij EMN. Nadat de vakbondsleden het cao-akkoord tussen TNT Post in Nederland en de vakorganisaties over lagere salarissen hadden verworpen hebben we ingrijpende reorganisatieplannen bekend gemaakt. We blijven er echter naar streven om nieuwe gesprekken met de vakorganisaties aan te gaan om op loonkosten gerichte alternatieven te ontdekken.
 
Voor de tweede helft van het jaar gaan we uit van en zijn we voorbereid op een aanhoudend moeilijk handelsklimaat, aangezien de eerste tekenen die wijzen op een verbetering van het economische klimaat in de tweede helft van 2009 nog steeds te onzeker zijn om te duiden op een postieve ontwikkeling van de trend.”