Onderzoek TNT Post: inleveren arbeidsvoorwaarden bespreekbaar

Amsterdam - De directie van TNT Post hield de afgelopen maand samen met de Ondernemingsraad Productie een onderzoek onder haar productiemedewerkers. In dit onderzoek is de mening gevraagd van de circa 23.000 medewerkers over een aantal belangrijke zaken voor de toekomst van de medewerkers en het bedrijf. De resultaten van het nu gehouden onderzoek geven aan dat 74% van de in totaal 7.683 respondenten zou kiezen voor het inleveren op arbeidsvoorwaarden, in samenhang met afspraken over werkgelegenheidsgarantie en/of een pakket aan overgangsmaatregelen. De bedrijfsleiding en de Ondernemingsraad zullen hierover dan ook het gesprek met de cao-partijen aangaan.

De afgelopen twee jaar is intensief overleg gevoerd met alle betrokken stakeholders over de wijze waarop de noodzakelijke kostenbesparingen bereikt kunnen worden, zodat TNT Post ook in de toekomst een gezond bedrijf blijft. Behalve het implementeren van diverse efficiencymaatregelen is er ook gesproken over het inleveren op arbeidsvoorwaarden en het in versneld tempo reorganiseren met het verlies van 11.000 banen in de komende drie jaar.
 
De onderzoeksresultaten geven het bedrijf en de Ondernemingsraad een goed beeld van de meningen van de productiemedewerkers. Een notaris heeft de verwerking van de gegevens getoetst. Het onderzoek heeft veel suggesties en opmerkingen opgeleverd over de bereidheid tot het inleveren op arbeidsvoorwaarden met het behoud van werkgelegenheid. Deze aanvullende informatie wordt de komende tijd nader bekeken en weegt mee bij de verdere vervolgstappen.
 
In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.