Veerkrachtige kasstroom in uitdagende omstandigheden

TNT N.V. heeft de resultaten over het eerste kwartaal van 2009 gepubliceerd.

Persbericht resultaten eerste kwartaal 2009

Groep

 • Resultaten 1e kwartaal 2009 onder druk door voortdurende dalingen in volumes
 • Positief bedrijfsresultaat, in de huidige economische omstandigheden, van € 163 miljoen
 • Goede vrije kasstroom van € 114 miljoen

Express

 • Aanhoudende druk op de volumes vanwege de economische omstandigheden, hoewel de daling sinds februari stabiel lijkt
 • Omzetdaling van 15,5%, waarvan 5,1% toe te schrijven aan de lagere brandstoftoeslag en wisselkoerseffecten
 • Kostenbesparingen lopen voor op plan: hoger dan € 100 miljoen (meer dan 7% van kostenbasis) gerealiseerd in 1e kwartaal 2009
 • Bedrijfsresultaat zwaar onder druk door sterke volumedaling in de weken 1 en 2, goedgemaakt door positief effect van Pasen in de weken 12 en 13
 • Bedrijfsresultaat van € 20 miljoen bij een omzet van € 1.364 miljoen

Post

 • Totale omzet bij constante wisselkoersen in lijn met vorig jaar
 • Geadresseerde postvolumes in Nederland 4,7% lager dan in het 1e kwartaal van 2008
 • Een goede omzetgroei en bedrijfsresultaat bij Opkomende Platformen Post & Pakketten
 • Negatieve ontwikkeling van de productmix, prijsdruk en hogere bedrijfskosten bij Post Nederland
 • Bedrijfsresultaat van € 149 miljoen, 23,2% lager dan in het 1e kwartaal van 2008 

Commentaar van CEO Peter Bakker:

“De wereldwijde economische operationele omstandigheden zijn uitdagend gebleven. Ondanks deze omstandigheden ben ik blij met de snelle reacties van onze managementteams wereldwijd. We hebben al significante kostenbesparingen weten te realiseren zonder dat de service naar onze klanten er onder heeft geleden. De resultaten over het eerste kwartaal van 2009 volgen de trend die we eind 2008 en begin dit jaar hebben gezien.

De internationale Express volumes staan onder aanzienlijke druk en de binnenlandse volumes kenden ook een daling, maar sinds februari zagen we geen verdere versnelling van de daling. Onze kostenbesparingsinitiatieven bij Express hebben hun eerste resultaten opgeleverd en lopen duidelijk voor op onze eerder afgegeven besparingsdoelstellingen voor het gehele jaar.

De prestaties van Post waren goed maar werden beïnvloed door hogere salariskosten, een ongunstige productmix en druk op de prijzen. Nu de Nederlandse postmarkt volledig is opengesteld voor concurrentie is een verdere significante daling van de kostenniveaus vereist. Het is betreurenswaardig dat de vakbondsleden het principeakkoord over de cao hebben afgewezen. Zoals we altijd al hebben gezegd heeft TNT hierdoor geen andere keuze en zullen wij op korte termijn ingrijpende herstructureringsplannen moeten ontwikkelen en doorvoeren.

Niets is veranderd ten aanzien van onze eerder afgegeven voorzichtige vooruitzichten voor 2009: we nemen aan dat de handelsomstandigheden van het eerste kwartaal 2009 zich zullen voortzetten in de rest van het jaar, hoewel de recente stabilisering bij Express een welkom signaal is.”