Verdere stabilisering van de handelsomgeving in derde kwartaal; sterke focus op kosten en cash blijft resultaat opleveren

Amsterdam - TNT N.V. heeft de resultaten over het derde kwartaal van 2009 gepubliceerd.

Persbericht resultaten 3e kwartaal 2009

Groep 

  • Aanhoudend sterke kasstroom; besparingsdoelstelling voor het gehele jaar herbevestigd 
  • Winst uit gecontinueerde activiteiten van € 102 miljoen, 10% lager dan in het derde kwartaal 2008 

Express 

  • Kwartaal op kwartaal verbetering van de Express volumes en van het gewicht per zending 
  • Aanhoudend succes in kostenbesparingen: € 128 miljoen in het derde kwartaal 2009, € 368 miljoen in de eerste negen maanden 
  • Onderliggend* bedrijfsresultaat van € 77 miljoen (€ 99 miljoen in het derde kwartaal 2008) 

Post 

  • Volumedaling geadresseerde post in Nederland van 4,8%, in lijn met trend 
  • Sterke Masterplan-besparingen van € 24 miljoen in het derde kwartaal 
  • Bedrijfsresultaat in lijn met derde kwartaal 2008 

* De onderliggende cijfers over 2009 zijn tegen constante wisselkoersen en exclusief het effect bij Express van diverse eenmalige posten. 

Toelichting van CEO Peter Bakker: 

“In dit kwartaal heeft het handelsklimaat zich verder gestabiliseerd – met enkele eerste tekenen van positieve onderliggende ontwikkelingen.Gezien het feit dat het derde kwartaal de periode is met lage volumes, stemt het niveau van de EBIT van beide divisies tot tevredenheid. 

De dalingspercentages van de volumes bij Express zijn licht verbeterd. Met name het gemiddelde gewicht per zending heeft zich voor het eerst sinds een jaar positief ontwikkeld, terwijl prijsdruk aanhield. Tegelijkertijd blijven onze mensen verdere kostenbesparingen realiseren. 

Post boekte een solide resultaat, mede dankzij sterke Masterplan-besparingen in het kwartaal. De besprekingen met de vakorganisaties over de mogelijkheden om de benodigde besparingen te realiseren zijn gaande. 

TNT heeft een optimale uitgangspositie om te profiteren van een mogelijk economisch herstel maar moet ook voorbereid zijn op aanhoudende slechte economische omstandigheden, en blijft zich dan ook richten op het bereiken van agressieve doelstellingen voor kosten en cash.”