TNT ziet aanknopingspunten in Ecorys onderzoek vakbonden

Amsterdam - TNT ziet aanknopingspunten in de voorstellen die staan in de rapportage van onderzoeksbureau Ecorys, waarbij besparingen op arbeidsvoorwaarden nodig zijn ten gunste van werkgelegenheid. Ecorys deed onderzoek in opdracht van de vakorganisaties ABVAKABO FNV, BVPP en CNV Publieke Zaak, naar mogelijke alternatieve oplossingen voor de noodzakelijke kostenbesparingen bij TNT Post. Aanleiding voor de bonden om dit onderzoek te starten was het afwijzen van het principeakkoord voor de CAO Productie door de leden van de gezamenlijke vakbonden, eind april 2009.

Ecorys onderschrijft dat ingrijpende kostenreducties inclusief het verlies van arbeidsplaatsen bij TNT Post noodzakelijk zijn voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. De conclusie van Ecorys bevestigt de resultaten van het in 2007 gehouden onderzoek door de Boston Consulting Group (BCG), in opdracht van de vakorganisaties en de ondernemingsraad Productie. De studie van BCG bevestigde de noodzaak en het realiteitsgehalte van de bezuinigingsplannen.
 
De voorstellen voor besparingen op arbeidsvoorwaarden voor het behoud van werkgelegenheid komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek in mei 2009, dat TNT samen met de ondernemingsraad Productie hield onder het personeel. Hierbij stelde ruim 70 procent van de respondenten bereid te zijn om arbeidsvoorwaarden in te leveren, ten gunste van werkgelegenheid.
 
Ecorys maakt daarnaast de inschatting dat TNT minder hoeft te besparen om het bedrijf gezond te houden. Ecorys heeft deze inschatting niet gevalideerd. TNT vindt dit een onrealistische veronderstelling. In reactie stelde Gérard Aben, Directeur Personeelszaken TNT Post: “Sinds het laatste onderzoek van de vakbonden 2 jaar geleden is het volume bij TNT Post met 8% afgenomen en het cumulatieve volumeverlies waarmee TNT Post sinds 2000 is geconfronteerd, bedraagt inmiddels 25%. De problematiek is dus alleen maar toegenomen, waardoor ingrijpen in de kostenontwikkelingen nog meer aan de orde is.” TNT is dan ook van mening dat de eerder gecommuniceerde besparingsdoelstellingen noodzakelijk blijven om ook op de lange termijn een gezond bedrijf te blijven. TNT hoopt het overleg met de vakorganisaties zo snel mogelijk te hervatten, met als inzet het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen.