Bekendmaking omwisselverhouding slotdividend 2009

Amsterdam - Op 8 april 2010 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het slotdividend 2009 vastgesteld op € 0,35 per gewoon aandeel. Het slotdividend kan, naar keuze van de aandeelhouders, geheel in aandelen danwel geheel in contanten worden uitgekeerd.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor een slotdividend in aandelen ontvangen één nieuw gewoon aandeel TNT N.V. per 65 dividendrechten. Dit dividendrecht op uitkering in aandelen vertegenwoordigt een waarde van € 0,3578 hetgeen een meerwaarde is van 2,21% ten opzichte van het dividend in contanten. De omwisselverhouding is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde koers van € 23,2539 voor alle TNT N.V. aandelen verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam over de driedaagse periode van 22 tot en met 26 april 2010.

Meer dan 50% van het uitstaande aandelenkapitaal heeft gekozen voor dividend in aandelen, hetgeen resulteert in de uitgifte van circa 2.900.500 nieuwe gewone aandelen. Het dividend in aandelen zal ten laste worden gebracht van de agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves, vrij van belastingen in Nederland.

Het dividend wordt met ingang van 29 april 2010 betaalbaar gesteld.

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.