Bekendmaking omwisselverhouding interim dividend 2010

Amsterdam - Op 2 augustus 2010 heeft TNT bekend gemaakt een interim dividend van € 0,28 per gewoon aandeel uit te keren, dat, naar keuze van de aandeelhouders, geheel in aandelen dan wel geheel in contanten kan worden uitgekeerd.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor een interim dividend in aandelen ontvangen één nieuw gewoon aandeel TNT N.V. per 72 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 0,2892 per dividendrecht hetgeen een meerwaarde is van 3,30% ten opzichte van het dividend in contanten. De omwisselverhouding is gebaseerd op de volumegewogen gemiddelde koers van € 20,8256 voor alle TNT N.V. aandelen verhandeld op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam over de driedaagse periode van 13 tot en met 17 augustus 2010.

Meer dan 47% van het uitstaande aandelenkapitaal heeft gekozen voor dividend in aandelen, hetgeen resulteert in de uitgifte van circa 2.450.000 nieuwe gewone aandelen. Het dividend in aandelen zal ten laste worden gebracht van de agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves, vrij van belastingen in Nederland.

Het dividend wordt met ingang van 20 augustus 2010 betaalbaar gesteld.

In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie.